Terug naar overzicht

Beweging doet voorstellen voor nieuw LHBT-beleid

In het regeerakkoord staat dat het VVD/CDA-kabinet concreet beleid zal ontwikkelen om de emancipatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te bevorderen.

In brieven aan de regering doet het COC concrete suggesties voor dat beleid. De brieven kwamen tot stand in nauw overleg met in totaal 19 LHBT-organisaties, waaronder Stichting Vrienden van de Gay Krant (SVGK), de LesBische Alliantie/Stichting OndersteBoven, Transgendernetwerk Nederland (TNN) en kenniscentrum MOVISIE.

Hogere straffen

In totaal verstuurde het COC dertien brieven aan tien ministers en staatssecretarissen. Zo wordt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gevraagd om verhoging van straffen bij discriminerend geweld. Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs zou voorlichting over homo- en transseksualiteit verplicht moeten stellen op elke school en minister Donner van Binnenlandse Zaken wordt gevraagd er voor te zorgen dat ambtenaren niet langer mogen weigeren om paren van gelijk geslacht te trouwen. De belangenorganisaties willen verder dat minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken de bestrijding van mensenrechtenschendingen van LHBT’s hoge prioriteit geeft.

Moeite met homoseksualiteit

De LHBT-organisaties schrijven dat er belangrijke resultaten zijn geboekt met het LHBT-emancipatiebeleid dat voormalig minister Plasterk in 2007 heeft ingezet. Zo nam het aantal Nederlanders dat negatief staat tegenover homoseksualiteit af, van 15 naar 9 procent.

Het aantal geregistreerde geweldsincidenten tegen LHBT’s nam de afgelopen jaren echter juist toe en de helft van de middelbare scholieren heeft nog altijd moeite met homoseksualiteit. Het onderwerp ligt in Turkse en Marokkaanse kring veelal nog zeer problematisch. Verder krijgen roze ouderen te maken met uitsluiting en pesterijen in woon/zorginstellingen. Daarom willen de organisaties een intensivering van het LHBT-emancipatiebeleid.

Vertegenwoordigers van de LHBT-beweging bespreken hun suggesties woensdag 16 maart 2011 met minister Van Bijsterveldt, als coördinerend bewindspersoon verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid.

De minister presenteert naar verwachting binnenkort haar nieuwe emancipatienota.