Terug naar overzicht

Leers: geen beter asielbeleid voor homo’s

Dat laat minister Leers donderdag 17 maart in een brief aan het COC weten.

Oeganda

Minister Leers zal het voor Oegandese LHBT’s niet eenvoudiger zal maken om in Nederland asiel te krijgen.

In Oeganda heerst een voor homoseksuelen uiterst repressief klimaat. Onlangs werd er de LHBT-mensenrechten activist David Kato vermoord.

In het land is een wetsvoorstel aanhangig dat homoseksualiteit tot in het absurde criminaliseert. Nederland paste haar asielbeleid wél aan toen in 2006 in Iran twee jongens werden opgehangen wegens veronderstelde homoseksualiteit.

‘Oegandese kranten roepen op om homo’s te doden, daarom mogen deze we mensen niet aan hun lot overlaten’, reageert COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘Het standpunt van minister Leers is uiterst teleurstellend’.

Genderidentiteit

Leers weigert ook om genderidentiteit expliciet te benoemen als grond voor asiel, zoals de Raad van Europa en COC Nederland eisen.

Leers is van echter van mening dat het erkennen van seksuele gerichtheid in het Vluchtelingenverdrag volstaat. ‘Het breed erkennen van genderidentiteit als grond voor asiel acht ik daarom niet noodzakelijk’.

Expliciete benoeming van genderidentiteit als grond voor asiel zou het voor transgenders echter eenvoudiger maken om in Nederland asiel te krijgen wanneer zij wegens hun genderidentiteit vervolgd worden.

Politiebescherming

De bewindsman vindt verder dat van LHBT-asielzoekers gevraagd kan worden dat zij eerst bescherming vragen bij de lokale politie, zelfs als bekend is dat die vijandig staat tegenover LHBT’s. Leers wil op dit punt geen uitzondering in zijn beleid opnemen.

Terug in de kast

Hoewel de regering eerder toegezegde dat zij er in Europa voor zou pleiten dat homoseksuele asielzoekers niet ‘terug de kast in worden gestuurd’, weigert de regering te interveniëren nu deze kwestie speelt op Europees niveau.

Een Duitse rechter heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd of het aanvaardbaar is een homoseksueel terug te sturen naar Iran met het argument dat de man zijn seksuele voorkeur daar wel geheim kan houden.

Zie Brief minister Leers aan COC Nederland.

Zie ook:

Geen vertrouwenspersoon voor LHBT’s in asielzoekerscentra

COC gematigd positief over gesprek Leers

COC: maatregel regeerakkoord moet van tafel

PvdA bezorgd over homoseksuele asielzoeker