Terug naar overzicht

Brief aan Rosenthal over zorgelijke ontwikkelingen Kameroen

Directe aanleiding voor de brief aan minister Rosenthal is een bericht dat het COC onlangs kreeg van zusterorganisaties Alternatives-Cameroon en Association pour la défense de l’homosexualité (ADEFHO).

Arrestatie

Daarin wordt melding gemaakt van de arrestatie van Abubakar Silliki en Yannick Mbezele. Zij werden gearresteerd omdat zij er van worden verdacht geslachtsgemeenschap met elkaar te hebben gehad.

Nadat

Alice NKom

, advocaat en president van ADEFHO en één van de meest actieve LHBT- en mensenrechtenactivist in de regio, protest aantekende zijn de twee voorlopig vrijgelaten.

De aanklager zet de strafzaak tegen de twee mannen echter voort. Het is bepaald niet voor het eerst dat mannen om deze reden zijn gearresteerd en gedetineerd.

Zorgelijke mensenrechtenpositie

In het eind vorig jaar verschenen rapport Criminalizing Identities: Rights Abuses in Cameroon Based on Sexual Orientation and Gender Identity wordt de situatie van LHBT’s in Kameroen nader beschreven. Het door Human Rights Watch, IGLHRC, Alternatives-Cameroon en ADEFHO opgestelde rapport bevestigt de zorgelijke mensenrechtenpositie van deze groep.
Brief aan Rosenthal over zorgelijke ontwikkelingen Kameroen
Artikel 347 bis van het Kameroenese Wetboek van Strafrecht stelt seksuele relaties tussen personen van gelijk geslacht strafbaar. De straf voor deze ‘(mis)daad’ is een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of een boete van 20.000 tot 200.000 CFA frank.

Sinds 2005 wordt dit wetsartikel regelmatig gebruikt door autoriteiten om LHBT personen te intimideren, bedreigen en vervolgen. Er zijn momenteel politieke discussies gaande over aanscherping van artikel 347 bis, hetgeen een verdere verslechtering van de situatie voor LHBT’s in Kameroen zou betekenen.

Afgelopen januari tekende de Kameroenese overheid protest aan nadat de Europese Unie had aangekondigd een project te gaan steunen inzake de bescherming van LHBT-mensenrechten in Kameroen.

Het bovenstaande toont aan dat de toch al zeer slechte mensenrechtenpositie van LHBT’s verder onder druk komt te staan.

Acties

COC Nederland stelt in de brief aan minister Rosenthal voor dat de Nederlandse regering tegen deze ontwikkeling protest aantekent bij de regering van Kameroen.

COC Nederland verzoekt de minister daarnaast de volgende specifieke acties te ondernemen:

• Protest aantekenen tegen de strafzaak tegen Abubakar Silliki en Yannick Mbezele, die immers ingaat tegen de mensenrechten van betrokken personen;

• Protest aantekenen tegen (de aanscherping van) artikel 347 bis van het Kameroenese Wetboek van Strafrecht en de ontwikkelingen rond de aanscherping van dit artikel nauwgezet te monitoren;

• Het maatschappelijk middenveld in Kameroen, dat zich inzet voor LHBT–mensenrechten, actief ondersteunen;

• Op constructieve wijze de dialoog over LHBT-rechten aangaan met de Kameroenese autoriteiten.

Afsluitend laat het COC weten graag met minister Rosenthal ‘in gesprek te blijven over de erbarmelijke en verslechterende situatie voor LHBT’s in Kameroen’.

Zie ook:

COC nomineert Alice Nkom voor Mensenrechtenprijs

Kameroen – Homorelaties leiden tot geweld en arrestaties – met informatie over en een link naar het rapport _Criminalizing Identities_.

Zie verder ons dossier Afrika.