Terug naar overzicht

Klachten over wachtlijsten transgenderzorg naar Inspectie

Het gaat om klachten die volgens TNN representatief zijn voor de situatie bij het VUmc voor transgender cliënten.

Bijna een jaar moeten wachten voor de diagnostiek en vervolgens nog jaren op een wachtlijst staan voor een geslachtsoperatie is eerder regel dan uitzondering blijkt uit de klachten.

Goede zorg voor transgenders vergt meer dan de medische mogelijkheid hebben tot geslachtsverandering. TNN wacht nu op een eerste reactie van de Inspectie.

Het kabinet heeft gezegd te streven naar verbetering van de transgenderzorg. De trots die zij echter uiten over de voorbeeldfunctie van de Nederlandse zorg aan transgenders staat niet in verhouding tot de problemen die transgenders mede door de bestaande tekortkomingen ervaren.

Genderkinderen, evenals transgender volwassenen, maken een zware tijd door wanneer ze niet de zorg krijgen waarvoor zij bij het VUmc aankloppen. Depressie, terugvallende schoolprestaties, zelfmoordgedachten en werkloosheid zijn niet los te zien van de behoefte aan zorg die onvoldoende en te laat wordt ingelost door het VUmc.

TNN heeft in zijn brief aan de Inspectie ook gewezen op de hantering van het protocol door het VUmc. Uit de klachten blijkt dat dit protocol een obstakel blijkt te zijn voor goede zorg die transgender cliënten mogen verwachten.

TNN hoopt daarom ook dat het onderzoek van de Inspectie aanleiding geeft om het protocol te moderniseren en aan te passen aan de zorgstandaarden van deze tijd. Patiëntonvriendelijkheid dient plaats te maken voor patiëntgerichtheid.