Terug naar overzicht

‘Minister laat homoleerlingen in de kou staan’

‘De minister laat homoseksuele en transgender leerlingen in de kou staan’, stelt woordvoerder Philip Tijsma van COC Nederland. ‘De school is geen veilige plek voor homo’s en transgenders. Schelden en pesten zijn schering en inslag en suïcidecijfers liggen vele malen hoger dan bij heterojongeren. Bijna alle homojongeren willen dat er meer voorlichting komt. De minister negeert die wens’.

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer stelde Van Bijsterveldt onder meer dat voorlichting over homoseksualiteit op christelijke scholen van ‘bepaalde denominaties’ gevoelig ligt. Volgens de minister hebben scholen ook nu al ruimte om voorlichting te geven.

‘Toch krijgt tweederde van leerlingen nooit voorlichting’, stelt COC-woordvoerder Tijsma. ‘Een stok achter de deur is dus onontbeerlijk, juist op scholen waar het onderwerp gevoelig ligt. Ik roep iedereen dan ook op onze petitie voor verplichte voorlichting te tekenen’.

De minister botste tijdens het overleg met een ruime Kamermeerderheid van D66, VVD, PvdA en SP, die nog altijd wil dat zij voorlichting verplicht stelt.

De PVV, eerder voorstander, liet vandaag weten haar standpunt te hebben herzien. ‘Verbijsterend,’ volgens het COC. ‘Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan voorlichting op school een voedingsbodem vormt voor homofoob geweld. Toch vindt de PVV blijkbaar dat scholen dit onderwerp mogen negeren’.

In Het Parool van zaterdag 28 mei jl. zegt Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert, woordvoerder LHBT-emancipatie voor de VVD, dat voorlichting over homoseksualiteit op scholen ‘er gewoon moet komen’. ‘Als je spreekt over vrijheid, dan hoort daarbij dat je kunt zijn wie je bent’, zegt Hennis. ‘Er ligt een motie waarin wordt opgeroepen om die voorlichting te regelen. Ik vind het cruciaal dat de minister die ook uitvoert’.

De Tweede Kamer debatteert op 8 juni a.s. verder over voorlichting over homoseksualiteit.