Terug naar overzicht

Minister volhardt in weigering uitvoering LHBT-motie

Minister Van Bijsterveldt wil wel zorgen voor voorlichtingsmateriaal op lerarenopleidingen om leraren die te ‘handelingsverlegen’ zijn om seksuele diversiteit aan de orde te stellen in de klas te ondersteunen.

Volgens de minister hebben scholen voldoende ruimte om aandacht te geven aan seksualiteit. Ze wil wel een brief aan alle scholen sturen om ze te stimuleren om LHBT-beleid te voeren, maar ze is niet bereid om de zogenaamde kerndoelen van het onderwijs expliciet uit te breiden met de plicht aandacht te besteden aan het thema seksuele diversiteit.

De onwil van de minister is voor GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent onacceptabel. Zij kondigde aan dat haar partij opnieuw een motie zal indienen om de minister duidelijk te maken dat een Kamermeerderheid toch echt wil dat ze LHBT-voorlichting verplicht gaat stellen op alle scholen. De al aangenomen motie werd gesteund door D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD.

COC-voorzitter Vera Bergkamp noemt het onbegrijpelijk dat de minister volhardt in haar weigering de vorig jaar aangenomen motie uit te voeren.

‘Als minister moet ze kunnen zeggen dat ze alles aan dit probleem heeft gedaan. In dit geval moet ze in het belang van de jongeren over haar eigen dilemma heenstappen’, zegt Bergkamp. ‘De koudwatervrees van de minister is vooral onbegrijpelijk als je kijkt naar de opstelling van het strengchristelijk onderwijs.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf wees tijdens het Kamerdebat vol trots op het christelijk lespakket Wonderlijk gemaakt gericht op het basis- en vervolgonderwijs.

‘Opvallend is dat dit lespakket over seksualiteit juist ontwikkeld is met het oog op het besluit van toenmalig minister Plasterk dat hij – vanwege de aangenomen motie – de kerndoelen zou gaan uitbreiden naar seksuele vorming’, zegt Bergkamp. ‘Het middel van de kerndoelen werkt dus en de minister laat de kans liggen om het hele onderwijs mee te krijgen’.