Terug naar overzicht

COC Nijmegen keurt weigerambtenaren in de regio af

_Geachte leden van de gemeenteraad van Millingen a_/_d _Rijn_,

_In de zeer recent uitgekomen ‘roze gemeentegids’ van Movisie (kenniscentrum maatschappelijke ontwikkeling) staat opgetekend dat uw gemeente ambtenaren met gewetensbezwaren toestaat het huwen van paren van het gelijke geslacht te weigeren. Wij beschouwen dit standpunt als discriminerend en als een buitengewoon verkeerd signaal richting de samenleving._

_Op 1 april 2001 werd het eerste homohuwelijk voltrokken in Amsterdam, Nederland had daarmee de wereldwijde primeur. Meteen ontstond de discussie over de zogenaamde weigerambtenaren, ambtenaren die uit religieuze overtuiging geen homo’s of lesbo’s kunnen trouwen. Het COC is hier altijd helder over geweest: de wet staat toe dat homo’s en lesbo’s mogen trouwen en de wet moet worden uitgevoerd. Het toenmalige kabinet heeft daarom besloten dat homoseksuelen in iedere gemeente moeten kunnen trouwen. De gemeenten moeten daar zelf zorg voor dragen. De minister van emancipatie, Marja van Bijsterveldt, benadrukte dit nogmaals in het kamerdebat over het LHBT-beleid._

_De Commissie Gelijke Behandeling heeft in 2009 gesteld dat het weigeren van homostellen door buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand buitengewoon twijfelachtig is, aangezien het werk van een buitengewoon ambtenaar uitsluitend bestaat uit het sluiten van huwelijken. Wat het COC betreft geldt dit ook voor ‘gewone’ ambtenaren van de burgerlijke stand. Het COC vindt dat personen die geen homo’s of lesbo’s willen huwen, geen trouwambtenaar moeten worden. Het is alles of niets!_

_Het door uw gemeente gekozen standpunt is zeer discriminerend voor homostelllen, aangezien zij door de gemeente aan de kant worden gezet. Ook draagt de gemeente hiermee uit dat onderscheid op basis van seksualiteit geen probleem is in Millingen a/d Rijn. In de huidige samenleving, die verhardt als het gaat om homoseksualiteit, is het genomen besluit een klap in het gezicht van homo’s, lesbo’s en biseksuelen. De gemeente Millingen a/d Rijn zou er moeten zijn voor al haar inwoners, niet alleen voor de hetero’s._

_Het standpunt is vanuit moreel oogpunt onhoudbaar, want het staat onderscheid op basis van seksuele geaardheid toe. Door het toestaan van weigerambtenaren roept de gemeente weliswaar een halt toe aan de mogelijke discriminatie van deze ambtenaren, maar laat de discriminatie van andere groepen hierdoor toe._

_Het COC roept het college van B_&_W en de raad van Millingen a/d Rijn op om zich tegen dit standpunt te keren en te laten zien dat zij er wel zijn voor alle inwoners van de gemeente. Wij houden ons van harte aanbevolen om met u het gesprek aan te gaan._

_In afwachting op uw reactie._

_Met roze groeten,_
_Namens het bestuur van COC Nijmegen_

Joris Blaauw
_Voorzitter_

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.