Terug naar overzicht

Luchtvloot completeert COC-actie tegen regeringsbeleid

Aan veel van bruggen langs de route hangen enorme spandoeken die het kabinet, dat met een boot aan de parade deelneemt, oproepen om in actie te komen. Eerder deze week verspreide het COC in de hoofdstad duizenden posters met leuzen waarmee bezoekers en bewoners van Amsterdam aan het protest kunnen deelnemen.

Voordat de parade van start gaat, stelt COC-voorzitter Vera Bergkamp vier ervaringsdeskundigen voor aan minister Van Bijsterveldt (Emancipatie), die namens de regering aan de grachtenparade deelneemt: een scholier die wil dat voorlichting verplicht wordt, een lesbisch echtpaar dat geweigerd is door een weigerambtenaar en de fractievoorzitter van CDA-Gelderland die juist vóór voorlichting en tégen de weigerambtenaar is.

Tijdens de parade zal Bergkamp, die te gast is op de regeringsboot, de minister proberen te overtuigen van het belang van verplichte voorlichting en een einde aan het fenomeen weigerambtenaar.

‘Ik geloof in de kracht van argumenten’, zegt Bergkamp over de actie. ‘Tijdens de tocht zet ik alles op alles om de minister te overtuigen. De posters en spandoeken langs de kant, op het water en in de lucht zetten mijn betoog kracht bij. Na zaterdag kan er geen misverstand meer over bestaan: voorlichting over homo- en transseksualiteit hoort er gewoon bij en ambtenaren mogen geen lesbische- en homoparen weigeren’.

De Tweede Kamer nam in juni voor de tweede maal in grote meerderheid een motie aan waarin wordt opgeroepen om voorlichting op elke school verplicht te stellen, maar de regering weigert vooralsnog om die uit te voeren. Het COC voert een nationale internetpetitie voor verplichte voorlichting op www.coc.nl. Op hoehebjijhetgeleerd.avro.nl kan iedereen testen hoeveel hij of zij van homo- en transsekualiteit weet.

Op verzoek van het COC en de Tweede Kamer komt de regering in oktober met een reactie op een advies van de Commissie Gelijke Behandeling om een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar.