Terug naar overzicht

Asielverzoeken homo’s afgewezen op grond van vooroordelen

Mr. Sabine Jansen (COC) en prof. mr. Thomas Spijkerboer (Vrije Universiteit Amsterdam) onderzochten het afgelopen jaar hoe landen van de Europese Unie omgaan met asielverzoeken van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele (LHBTI) asielzoekers die in hun land van herkomst vrezen voor vervolging vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Het onderzoek Fleeing Homophobia van VU en COC kwam mede tot stand dankzij steun van de Europese Commissie.

Stereotypen

Eén van de conclusies van het onderzoek is dat de lidstaten van de Europese Unie regelmatig asielverzoeken afwijzen op grond van vooroordelen en stereotypen. Zo wordt niet geloofd dat een asielzoeker homo is omdat hij zich niet ‘nichterig’ genoeg gedraagt, wordt van een lesbische vrouw verwacht dat ze precies weet welke straf er in haar land op lesbische seks staat en wordt asiel geweigerd omdat mensen zich niet in de homo- of lesbische scene begeven.

‘De geloofwaardigheid van asielaanvragen hoort niet te worden beoordeeld op basis van stereotype opvattingen’, aldus de onderzoekers.

Terug de kast in

Veel Europese landen eisen van asielzoekers dat zij hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit in het land van herkomst geheim houden om op die manier aan homo- of transfoob geweld te ontkomen. Europese overheden – ook Nederland – sturen hen op deze wijze terug de kast in.

‘Europese landen ondersteunen op deze manier homo- en transfobie; asielzoekers mogen niet de kast in gestuurd worden’, stellen de onderzoekers.

Strafbaar

Ook blijkt uit het onderzoek dat bij de beslissing op asielverzoeken onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit dat homoseksualiteit in veel landen strafbaar is. ‘Asielzoekers uit zulke landen moeten in beginsel asiel krijgen’, vinden de onderzoekers.

‘Het COC zal de komende tijd, samen met onze Europese partnerorganisaties, bij Europese overheden aandringen op een asielbeleid dat LHBTI’s beter beschermt’, zegt vicevoorzitter Wouter Neerings van COC Nederland. ‘Ook de Nederlandse regering zullen wij op de bovengenoemde drie punten aanspreken’.

Zie voor meer informatie:

Congres Fleeing Homophobia