Terug naar overzicht

Staatssecretaris Teeven ontvangt Transgenderrapport

Staatssecretaris Teeven ontvangt Transgenderrapport
_Fred Teeven, Boris Dittrich, Thomas Wormgoor en Eunice den Hoedt_

Die overhandiging vond plaats in het bijzijn van Tweede Kamerleden van SP, D66 en VVD en van Transgender Netwerk Nederland (TNN), Patiëntenorganisatie Stichting Transvisie (POST), Transvisie Schorer en COC Nederland – vertegenwoordigd door bestuurslid Eunice den Hoedt.

Een dag voor deze bijeenkomst had staatssecretaris Teeven het wetsvoorstel om voor de wijziging van artikel 1:28 Burgerlijk Wetboek in consultatie gegeven. Dit was ook één van de aanbevelingen van het rapport.

HRW-medewerker Boris Dittrich gaf een korte inleiding op het ontstaan van het rapport, waarna Thomas Wormgoor, TNN-bestuurslid en coördinator van Transvisie Schorer, het woord nam en meteen reageerde op het wetsvoorstel dat er ligt. De bezwaren van de belangenorganisaties zullen worden ingediend in de consultatieronde die op 15 november a.s. af loopt. De staatssecretaris zal zijn best doen om het wetsvoorstel januari 2012 de Tweede Kamer te doen toekomen.

_Boris Dittrich, Fred Teeven en Thomas Wormgoor_

Tevens deed staatssecretaris Teeven de toezegging om in overleg tussen het ministerie en de Raad voor de Rechtspraak duidelijkheid te geven over de mogelijkheid van voornaamswijzigingen van transgender personen. Uit het HRW-rapport kwam naar voren dat sommige geïnterviewden wel hun voornaam konden veranderen vóór of tijdens de geslachtsaanpassende operaties en andere niet. Oplossing van deze ongelijkheid behoeft geen wijziging in wetgeving.

Katinka Ridderbos, de onderzoeker van het rapport, heeft het als bijzonder ervaren dat iedere geïnterviewde een uniek verhaal had. De verschillen in dagelijkse problematiek waar transgenders tegen aanlopen zijn bij uitstek meegenomen in de aanbevelingen van het HRW-rapport.

Bij de overhandiging van het rapport aan de staatssecretaris vroeg Katinka Ridderbos speciale aandacht voor de positie van genderdysfore kinderen en jongeren en het gegeven dat het vergemakkelijken van de juridische geslachtsaanduiding geen oplossing is voor personen die zich noch als man noch als vrouw identificeren.

Consultatie

Het staat iedere burger, elk bedrijf of maatschappelijke organisatie vrij om te reageren op het wetvoorstel dat er nu ligt (consultatie). Het is goed als zo veel mogelijk mensen en organisaties dat doen.

Zie daarvoor internetconsultatie.nl/transgenders.

TNN publiceert rond 10 oktober a.s. zijn uitgewerkte standpunten over het wetsvoorstel, die individuen en organisaties kunnen gebruiken voor de verwoording van hun eigen reactie. De juridische onderbouwing hiervan die TNN mee zal sturen in het advies aan de staatssecretaris volgt later.