Terug naar overzicht

PvdA stelt Kamervragen over dreigend ontslag homodocent

Kamervragen van PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch PvdA aan minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het dreigende ontslag van een homoseksuele docent op een gereformeerde school

1. Bent u bekend met het bericht over het dreigende ontslag van docent Duran Renkema?

2. Is het waar dat deze docent geschorst is en ontslagen dreigt te worden vanwege zijn relatie met iemand van hetzelfde geslacht? Zo ja, wat is uw mening daarover? Zo nee, wat is er dan niet waar?

3. Bent u het met de PvdA eens dat mensen homoseksueel mogen ‘zijn’ en mogen ‘doen’? Zo ja, hoe legt u dit uitgangspunt uit ten aanzien van de schorsing en het dreigende ontslag van een homodocent op een gereformeerde school?

4. Is het voor de minister niet ook een doorn in het oog dat bijzondere scholen homoseksuelen mogen weigeren of ontslaan, terwijl iedereen gelijk behandeld dient te worden krachtens art.1 van de Grondwet? Zo ja/nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat van het ontslaan van een homodocent vanwege zijn homoseksuele geaardheid en relatie ook een verkeerd signaal uitgaat voor leerlingen die nog uit de kast moeten komen? Zo ja, welke conclusie trekt u hieruit? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat gezien de hoge suïcidecijfers onder homojongeren (die 5 keer hoger liggen dan de cijfers van heterojongeren) het onwenselijk is dat er signalen worden afgegeven waaruit blijkt dat men beter niet voor zijn homoseksuele geaardheid kan uitkomen? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt u de mening dat het ontslaan van een homodocent op basis van seksuele geaardheid een verkeerd signaal is naar homoseksuele leerlingen die acceptatie zoeken in hun omgeving en met name op school? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe veilig zullen homojongeren zich op school voelen, indien homoseksuele docenten niet worden geaccepteerd op bijzondere scholen?

9. Gaat het kabinet prioriteit geven aan de acceptatie en veiligheid van homoseksuelen of aan de mogelijkheid van het bijzonder onderwijs om homodocenten te discrimineren?

10. Wat is het standpunt van het kabinet ten aanzien van de enkel-feitconstructie? Wanneer kunnen we dit standpunt verwachten?

Zie voor meer informatie ons dossier STEUN DURAN RENKEMA.