Terug naar overzicht

Vluchtelingen nemen voortouw in aanpak homofobie

Homoseksualiteit is in Nederland onder veel groepen nog een groot taboe. Zo ook onder diverse vluchtelingengemeenschappen. Homofobie komt onder deze groepen dan ook grootschalig voor. Veel vluchtelingen komen uit landen waarin homoseksualiteit als abnormaal wordt beschouwd en waarin individuele uitingen van homoseksualiteit met alle mogelijke middelen worden onderdrukt. Daarmee wordt in de visie van VON het zelfbeschikkingsrecht van het individu geschonden.

Changemakers: ambassadeurs van de mensenrechten

VON heeft de afgelopen jaren mensen uit vluchtelingengemeenschappen opgeleid tot changemakers: inspirerend leiders met lef. Deze changemakers hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een mentaliteitsverandering van hun achterban jegens homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).

Zij spraken daarbij familie, vrienden en kennissen aan op hun morele verantwoordelijkheid om het zelfbeschikkingsrecht van anderen te beschermen, uit te dragen en na te leven. Want: hoe kan je verantwoorden dat je zelf bent gevlucht voor schending van je mensenrechten en dan vervolgens hetzelfde doen bij een ander? Dat kostte moed, doorzettingsvermogen en lef en leverde soms keiharde confrontaties op.

Naast COC-voorzitter Vera Bergkamp zal ook hoogleraar Mensenrechten Ernst Hirsch Ballin het boek Vluchtelingen als changemakers: In de strijd voor homo-emancipatie op vrijdag 7 oktober 2011 in ontvangst nemen.

In dit boek staan de verhalen van de changemakers. Zij vertellen over de sterk gewortelde vooroordelen en misvattingen rond homoseksualiteit. Maar ook vertellen zij over de kansen en mogelijkheden om dit taboe bespreekbaar te maken.

Ook staat in dit boek een handelingsprotocol voor het kader van zelforganisaties van vluchtelingen en migranten in Nederland, maar ook voor beroepsbeoefenaars van hulpinstellingen. Voor hen die samen willen werken aan de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het voorkomen van geweld tegen homoseksuelen.

Voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin zal tijdens de boekpresentatie ook een speech geven over de verantwoordelijkheid van burgers om mensenrechten te beschermen, ook in Nederland.

Zie ook:

VON – Changemakers voor homo-emancipatie