Terug naar overzicht

COC geschokt over uitlatingen minister Van Bijsterveldt

COC Nederland is van oordeel dat er geen nieuwe weigerambtenaren benoemd dienen te worden – een standpunt dat gedeeld wordt door de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Minister Van Bijsterveldt zegt in het NRC-interview op dinsdag 11 oktober jl. dat ze de bezwaren van het COC begrijpt, maar zich daar niet door onder druk laat zetten.´

‘Het COC wil dat ik tegen gemeenten zeg: verbied die weigerambtenaren. Zo ver wil ik niet gaan. Natuurlijk moeten gemeenten elk huwelijk sluiten. Maar er moet ook ruimte zijn voor personeelsbeleid. Je kunt iemand die om geloofsredenen moeite heeft met het homohuwelijk niet dwingen twee mensen van hetzelfde geslacht te trouwen. Dat past niet in bij het tolerante Nederland. Dáár ruimte aan geven noem ik óók emancipatie’.

Het standpunt van de minister is volgens het COC ook voorbarig, omdat de minister de Tweede Kamer beloofd heeft dat het kabinet voor eind oktober met een formeel standpunt zal komen, waarbij ook het advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zal worden meegenomen. Van Bijsterveldt loopt dus met haar stellingname op dat kabinetsstandpunt vooruit.

‘Ik kan niet geloven dat de minister weigerambtenaren gebruikt als voorbeeld van emancipatie’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Het verbaast mij dat de minister met een standpunt over deze kwestie komt voordat zij de Kamer heeft ingelicht’.

Persoonlijk standpunt

VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plassschaert zegt dat dit slechts het ‘persoonlijke standpunt’ van de minister is en dat ze nog wacht op de ‘kabinetsreactie’. D66-Kamerlid Pia Dijkstra is minder lankmoedig – die heeft inmiddels schriftelijke Kamevragen gesteld.

‘De minister benadrukt opnieuw hoe ze hier in staat: ze wil de weigerambtenaar alle ruimte geven’, zegt Pia Dijkstra. ‘Ik ben daar tegen, daarom heb ik hierover Kamervragen gesteld’.

D66-Kamervragen

1

. Wat is uw reactie op het artikel “Van Bijsterveldt: weigerambtenaren ruimte geven noem ik ook emancipatie