Terug naar overzicht

COC: Kabinetsstandpunt weigerambtenaar onbegrijpelijk

‘Tien jaar na de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht moet het afgelopen zijn met de weigerambtenaar’, zegt COC-voorzitter Vera Bergkamp. ‘Iedereen moet kunnen rekenen op een neutrale overheid, op ambtenaren die niet discrimineren op grond van seksuele voorkeur’. Volgens Bergkamp zou een soortgelijk onderscheid op grond van huidskleur of geloof ondenkbaar zijn.

‘In een tijd waarin lesbiennes en homo’s geconfronteerd worden met geweld op straat en in hun woonomgeving, gaat van dit besluit een verkeerd signaal uit naar de samenleving’, vindt de COC-voorzitter. ‘De regering zou juist moeten benadrukken dat discriminatie door ambtenaren onacceptabel is’.

COC Nederland roept de Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met het voorstel van Donner en Van Bijsterveldt. Bergkamp doet in het bijzonder een beroep op coalitiepartij VVD en gedoogpartner PVV om voet bij stuk te houden. Deze partijen toonden zich steeds tegenstander van weigerambtenaren.

Het kabinetsstandpunt is een reactie op een advies van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), waarin juist wordt voorgesteld om een einde te maken aan de weigerambtenaar. De regering laat de keuze aan gemeenten, terwijl de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de regering vroeg om een met een wettelijke regeling een einde aan dit fenomeen te maken.

Het COC voert al jaren actie over deze kwestie. Recent gebeurde dat met de actie Weiger de Weigerambtenaar tijdens de Amsterdamse Gay Pride. Namens tal van organisaties, zoals de Gaykrant, de Lesbische Alliantie en Transgender Netwerk Nederland, schreef het COC minister Donner kort na zijn aantreden een brief met het verzoek om het regeringsbeleid aan te passen. De minister weigerde echter tot twee maal toe een gesprek met het COC.