Terug naar overzicht

TransGenderFestival in Nijmegen

He TransGenderFestival wordt door COC Nijmegen – in samenwerking met de Werkgroep Transgenders en Transseksuelen (T&T) van het COC – georganiseerd in het kader van het 40-jarig jubileum van het Nijmeegse COC.

De gemeente Nijmegen heeft in 2009 een onderzoek laten uitvoeren onder transgenders in de gemeente. Daaruit bleek een duidelijke behoefte aan meer veiligheid, acceptatie, maar bijvoorbeeld ook informatie naar de transgenders zelf, maar vooral ook naar de samenleving. Met dit TransGenderFestival, maar ook met onze reguliere ontmoetingsactiviteiten via het T&T-café, wordt geprobeerd aan deze vraag te voldoen.

Transgenders, transseksuelen, travestieten (geen dragqueens), vormen een bijzondere en kwetsbare groep. Ongeveer één procent van de bevolking heeft moeite met zijn of haar genderidentiteit. Bij een groot deel daarvan wordt ook daadwerkelijk overgegaan tot een geslachtsaanpassing. Dit proces, het transitieproces, gaat vaak gepaard met psychosociale problemen. Daarnaast worden veel transgenders geconfronteerd met uitstoting, werkeloosheid en eenzaamheid.

Onwetendheid vanuit de samenleving, werkgevers, familie en vrienden, zorgen voor een buitengewoon moeilijke emancipatie en persoonlijke strijd. COC Nijmegen als belangenbehartiger voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s), vindt het dan ook belangrijk dat er specifiek aandacht is en blijft voor de positie van transgenders in onze maatschappij.

Tijdens het TransgenderFestival zal, naast informatievoorziening aan transgenders, er ook informatie beschikbaar zijn voor familie, vrienden, werkgevers, hulpverleners en andere geïnteresseerden.

Het doel van dit festival is om te komen tot een beter begrip, acceptatie en zichtbaarheid van transgenders en transseksuelen in onze samenleving. Daarnaast willen we transgenders in het hele land een plek bieden voor ontmoeting, informatie en feest.

Om dit te bereiken zullen uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd. Zo zal er een doorlopende informatiemarkt zijn waar de politie aanwezig is en bureau Ieder1gelijk. Daarnaast zullen er kledingzaken en stylisten zijn die de bezoekers kleding-, haar- en make-up tips kunnen geven. Ook zullen er verschillende workshops worden georganiseerd rondom gender-specifieke thema’s en meer algemene diverterende thema’s.

Gedurende het hele dagprogramma zullen er films en documentaires getoond worden over het thema in de filmzaal. In de avond zal er een spetterende feest plaatsvinden, waar bezoekers in een veilige sfeer van kunnen genieten.

Het programma sluit aan op de wensen en behoeften van de transgenders en transseksuelen en biedt tegelijkertijd voldoende informatie voor mensen die meer willen weten over genderidentiteit, transgenders, transseksuelen en hun partners.

TransGenderFestival Nijmegen

Datum: zaterdag 12 november 2011 – opening: 13.00 uur
Locatie: Theater De Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen
Entree: 20 euro voor de hele dag

Voor het diner kun je op veel plaatsen in de nabije omgeving terecht, of gewoon ook in De Lindenberg (te verwachten kosten: 12,50 tot 15,00 euro + drankjes).

Kijk voor meer informatie op: TransGenderFestival.