Terug naar overzicht

COC wil snel verplichte LHBT-voorlichting

Al sinds 2009 vraagt de Kamer om verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit op school. In juni drong vrijwel de hele Kamer aan op een snelle invoering; alleen CDA, ChristenUnie en SGP waren tegen. Toch heeft minister Van Bijsterveldt nog altijd geen besluit genomen.

‘We rekenen er op dat tenminste op het punt van voorlichting vooruitgang geboekt wordt, nu het kabinet de kwestie-weigerambtenaren op de lange baan schuift en de enkele-feitconstructie laat voortbestaan’, aldus voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland.

Veel lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) jongeren hebben het zwaar in het onderwijs. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de middelbare school voor hen geen veilige plek, scheldwoorden en pesterijen zijn schering en inslag. Suïcidecijfers liggen onder LHBT-jongeren tot vijf maal hoger dan onder heterojongeren. Het gebrek aan voorlichting op school vormt een voedingsbodem voor homo- en transfoob geweld.

Ongeveer tweederde van middelbare scholieren krijgt op school nooit voorlichting over homoseksualiteit of genderidentiteit. Volgens 81 procent van de LHBT-jongeren zou juist voorlichting bijdragen aan een betere positie voor homoseksuelen en transgeders.

Het COC startte eerder dit jaar een petitie voor verplichte voorlichting. Tijdens de Gay Pride 2011 voerde het COC een grootscheepse publieksactie.

_COC-voorzitter Vera Bergkamp liet tijdens de Amsterdam Gay Pride onomwonden aan de minister weten dat er voorlichting op elke school moet komen_