Terug naar overzicht

VVD: stop subsidies die integratie remmen

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen noemt verder als voorbeeld een asielzoekerscentrum met een computerlokaal voor vrouwen, terwijl dat juist de plek is waar nieuwkomers kunnen leren hoe Nederland in elkaar zit. ook organisaties die aparte zwemlessen voor mannen en vrouwen organiseren of gescheiden cursussen aanbieden, krijgen als het aan de VVD ligt geen geld meer van de overheid.

Van de VVD mag er geen geld meer naar organisaties met activiteiten die indruisen tegen de verworvenheden van de democratische rechtstaat. Ook voor mensen die weigeren handen te schudden met vrouwen of organisaties die homoseksuelen achterstellen wil de VVD geen subsidie meer geven.

De VVD wil verder af van de subsidie van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), dat voor minderheden gesprekspartner is voor de overheid en advies geeft. Het COC werkt met het LOM samen in een aantal dialoogprojecten.

Als de achterban van deze minderheden belang hecht aan het werk van het LOM kunnen ze daar zelf ook wat voor over hebben, denkt VVD-Kamerlid Van Nieuwenhuizen. Het LOM zal verder op de vrije markt zijn geld kunnen verdienen door het doen van onderzoek en het opzetten van projecten.