Terug naar overzicht

COC wil nu snel einde weigerambtenaar

Vorige week besloot het kabinet om over de kwestie-weigerambtenaren advies te vragen van de Raad van State.

Het COC betitelde dit besluit als een ‘bizarre vertragingstactiek’, aangezien de Commissie Gelijke Behandeling al een uitgebreid advies over de kwestie heeft uitgebracht. Daarin wordt voorgesteld om aan het fenomeen weigerambtenaar een einde te maken.

Gedoogpartij PVV stemde vóór het GroenLinks-voorstel dat werd aangenomen met 84 stemmen voor en 58 stemmen tegen. Aangezien de motie het kabinet oproept om vóór 1 januari 2012 met een voorstel te komen, gaat het COC er van uit dat de PVV nu kiest voor een snelle oplossing en niet voor een tijdrovend initiatiefwetsvoorstel.

Het COC is teleurgesteld in de VVD, die tegen de GroenLinks-motie stemde. ‘Blijkbaar laat de liberale VVD zich op dit punt ringeloren door CDA en SGP’, zegt COC-voorzitter Bergkamp.

Het COC deed op 26 oktober jl. namens veertien LHBT-organisaties een beroep op de Kamer en het kabinet om snel een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar.

In een open brief in de Volkskrant van dinsdag 15 november riepen GroenLinks Kamerlid Ineke van Gent, hoofdredacteur Henk Krol van de Gay Krant en COC-voorzitter Vera Bergkamp de VVD op uit de kast te komen voor het ‘weigeren van de weigerambtenaar’.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.