Terug naar overzicht

Transgenderonderzoek door SCP

Bij transgenders sluit het geboortegeslacht niet aan bij hoe zij hun eigen sekse ervaren. Een man heeft dan het gevoel eigenlijk een vrouw te zijn en een vrouw een man. In hoeverre dat het geval is verschilt van persoon tot persoon. Sommige zijn van geslacht veranderd of zullen dat ooit gaan doen. Maar niet iedereen neemt die stap, niet iedereen heeft daaraan behoefte.

De overheid wil daarom meer zicht krijgen op de leefomstandigheden en ervaringen van transgenders in Nederland.

Hoe ziet hun leven eruit en hoe gaat het met hen? Kunnen ze open zijn over hun genderidentiteit (als ze dat willen)? Hebben ze hulp gezocht en zo ja: bij wie en met welke ervaringen? Hoe reageert de omgeving op hun ‘trans zijn’? Welke ervaringen hebben zij op het gebied van werk?

Herkent u zich in deze omschrijving, bent u 16 jaar of ouder en woont u in Nederland? Dan behoort u tot de doelgroep van dit SCP-onderzoek.

Voor dit onderzoek wordt een betrekkelijk nieuwe methode ingezet. Een klein aantal transgenders krijgt een uitnodiging om via het internet een vragenlijst in te vullen. De SCP-onderzoekers vragen hen bovendien enkele nieuwe respondenten te werven. Het is de bedoeling dat zo lange ketens van respondenten ontstaan.

Meer informatie over dit onderzoek en de gekozen methode is te vinden via SCP Transgenderonderzoek.

In september is een eerste selectie van transgenders aangeschreven. Om de respons te vergroten, start de SCP nu met een volgende ronde.

TNS NIPO verzamelt de gegevens, in opdracht van het SCP. Om het onderzoek goed af te stemmen op de doelgroep, heeft het SCP zich uitgebreid laten adviseren door verschillende experts, zoals Transvisie, het Transgender Netwerk Nederland, Movisie en het VU-Genderteam.

Het SCP-rapport verschijnt in de tweede helft van 2012. De overheid zal het dan gebruiken om de situatie van transgenders in Nederland te verbeteren.