Terug naar overzicht

Van Bijsterveldt steunt Europese aanpak LHBT-vijandig geweld

Vertegenwoordigers van politie en justitie en van LHBT-organisateis uit alle hoeken van Europa wisselen daar deze week ervaringen uit over hoe LHBT-vijandig geweld te bestrijden.

De conferentie wordt georganiseerd door de Europese tak van de International Lesbian, Gay, bisexual, trans and intersex Association (ILGA-Europe), een koepel van LHBT-organisaties. Het ministerie van OCW is gastheer van de conferentie en vanmiddag spreekt ook staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de deelnemers toe. De conferentie valt deels samen met Paarse Vrijdag, een wereldwijd initiatief om stil te staan bij de positie van schoolgaande jongeren met een andere seksuele gerichtheid of genderidentiteit.

Geweld tegen LHBT’s is in Europa nog steeds wijdverbreid, zo blijkt ook het rapport Discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity (23-06-2-2011) van de Raad van Europa. Belangenroepen, politie en justitie werken in verschillende Europese landen samen om dit geweld effectief te bestrijden.

De conferentie in Den Haag vormt de afsluiting van een project van ILGA-Europe dat de afgelopen vier jaar dit type samenwerking heeft verbeterd. Het project is mede gefinancierd door het ministerie van OCW. De nieuwe subsidie maakt het mogelijk om het project weer vier jaar voort te zetten.

Adel verplicht

‘Ons land heeft een reputatie te verliezen. Noblesse oblige’, sprak Van Bijsteveldt vanochtend. ‘Het opkomen voor de vrijheid, tolerantie en gelijke rechten van homo’s, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders is een belangrijk exportproduct voor Nederland. Hatecrime tegen LHTB’s is nog altijd een groot probleem in Europa. Ook in ons land gaat er bij wijze van spreken geen maand voorbij, of er worden homo’s uit wijken weggepest of transgenders op straat beschimpt. Naast preventie en bevorderen van sociale acceptatie moet dat gewoon keihard aangepakt worden. Ook door wettelijke bescherming door alle lidstaten’.

Aan de conferentie nemen politiefunctionarissen, beleidmedewerkers, vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie, OVSE, Raad van Europa, de European Gay Police Association en van een groot aantal LHBT-organisaties deel. Deelnemers wisselen voorbeelden uit van aanpak tegen LHBT-gerelateerd geweld. Daarnaast bouwen ze een zogenaamde ‘toolkit’ voor samenwerking tussen LHBT-organisaties en de politie en bespreken mogelijkheden voor beleid en wetgeving.

Roze politie

Nederland verbetert de eigen aanpak van geweld tegen LHBT’s door goede voorbeelden uit andere landen over te nemen. Zo werd het Brits Hate Crimes Project overgenomen, waardoor meldingen via internet gedaan kunnen worden. Het Amsterdamse systeem van ‘roze in blauw’ wordt in het andere landen met interesse gevolgd. LHBT’ers kunnen door dit project ten alle tijden een speciale politiefunctionaris bellen voor meldingen en aangiften van mishandeling en discriminatie van LHBT’ers. Ministers Donner en Opstelten hebben in aangekondigd vanaf 2012 dit Amsterdams systeem uit te gaan rollen over álle korpsen.