Terug naar overzicht

'In elkaar slaan homo's in top 3 mensenrechtenschendingen'

Vooral discriminatie en oneerlijke behandeling zien Nederlanders als mensenrechtenschending. Vrijheid van meningsuiting is het bekendste mensenrecht. Bijna 1 op de 5 Nederlanders denkt dat mensenrechtenschendingen vaak voorkomen in Nederland. 1 op de 10 Nederlanders geeft aan zelf slachtoffer van een mensenrechtenschending te zijn geweest.

Opvallend is dat meer jongeren (24 procent), ten opzichte van alle bevraagden (19 procent), denken dat er in Nederland vaak schendingen plaatsvinden. Nederlanders zijn meer geïnteresseerd in mensenrechtenschendingen in Nederland (45 procent) dan in het buitenland (36 procent).

Bijna tweederde (62 procent) van de Nederlanders kan spontaan één of meerdere mensenrechten noemen. Vrijheid van meningsuiting wordt het meest genoemd (34 procent), gevolgd door vrijheid van godsdienst (19 procent), recht op onderwijs (16 procent) en gelijke rechten voor iedereen (14 procent).

Mensenrechten – kennen en herkenning

Als mensen denken aan mensenrechten in het algemeen, denken zij aan gelijke rechten voor iedereen (16 procent), Amnesty International (15 procent) en de vrijheid van meningsuiting (11 procent). Een derde van de respondenten heeft geen directe associatie.

De top drie van situaties die Nederlanders herkennen als mensenrechtenschending zijn: seksueel misbruik (89 procent), het in elkaar slaan van homo’s (88 procent) en geweld tegen ouderen in zorginstellingen (84 procent). Hier moet tegen opgetreden worden volgens Nederland (resp. 94, 89 en 93 procent).

Optreden tegen mensenrechtenschendingen belangrijk

Nederlanders vinden vooral dat er moet worden opgetreden tegen mensenrechtenschendingen die te maken hebben met geweld en kwetsbare mensen. Tweederde van de Nederlanders vindt het belangrijk op te treden tegen kwesties die te maken hebben met asielzoekers. Ook vindt een ruime meerderheid dat opgetreden moet worden tegen kwesties op het werk, zoals ongelijke beloning vrouwen (72 procent). Dat er aandacht moet zijn voor mensenrechten in het onderwijs (82 procent) en bij professionals (89 procent) staat nauwelijks ter discussie.

Van de Nederlanders vindt 85 procent het belangrijk dat er toezicht is op de naleving van mensenrechten in Nederland. De oprichting van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) wordt door 65 procent van de Nederlanders als (zeer) nuttig beschouwd tegenover 12 procent (helemaal) niet.

Onderzoek

Motivaction voerde in opdracht van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in oktober 2011 het onderzoek uit. Vragenlijsten werden afgenomen bij een representatieve steekproef (n=1082) onder de Nederlandse bevolking (18-70 jaar uit het online Stempunt-panel van Motivaction). Doel van het onderzoek is inzicht in de beleving van het thema mensenrechten ter voorbereiding op het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Voor meer informatie zie het rapport Mensenrechten in Nederland – onder aan de webpagina link om het rapport te downloaden.

10 december Internationale Dag van de Mensenrechten

De Dag van de Mensenrechten wordt wereldwijd gevierd op 10 december. Op 10 december 1948 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan. In 1950 nodigde de Algemene Vergadering alle aangesloten landen uit om deze gebeurtenis jaarlijks op 10 december te vieren.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discriminatie.