Terug naar overzicht

Budget LHBT-emancipatie multiculturele kring in gevaar

_Respect voor de liefde bij Respect2Love_

In de begroting van het ministerie van OCW gaat het budget voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in multiculturele kring van bijna 4 ton naar 2 ton en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken/Integratie gaat het budget van 4 ton naar 0 euro.

Dat is opmerkelijk omdat het totale budget voor LHBT-emancipatie juist met twee miljoen euro is verhoogd, van 3,5 naar 5,5 miljoen. En nog opmerkelijker omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vorig jaar in haar rapport over homoseksualiteit in Nederland concludeerde dat de acceptatie van homoseksualiteit in de multiculturele samenleving nog veel te wensen overlaat.

LHBT-organisaties – waaronder COC Nederland en de Stichting Vrienden van de Gay Krant (SVGK) – vroegen emancipatieminister Marja van Bijsterveldt in maart om met name acceptatie van homoseksualiteit in multiculturele en/of religieuze kring tot prioriteit te maken.
Budget LHBT-emancipatie multiculturele kring in gevaar
_Multiculturele LHBT-jongeren ontmoeten elkaar bij Respect2Love_

Ongeveer elf organisaties die zich inzetten voor acceptatie in de multiculturele gemeenschap dreigen getroffen te worden door de drastische budgetbezuinigingen. Daaronder organisaties voor Turkse, Marokkaanse, Chinese en Caribische Nederlanders, maar ook de Respect2Love-gemeenschap van het COC.

Op 22 december a.s. debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de begroting van OCW, waarna een stemming volgt. De PvdA-Kamerleden Ahmed Marcouch en Tanja Jadnanansing hebben een motie ingediend waarin zij de regering vragen projecten die de acceptatie van homoseksualiteit in etnische en religieuze kringen bevorderen niet te korten, maar het jaarlijkse budget juist te verhogen tot 800.000 euro, een verhoging van 600.000 euro.

Net als bij de discussie over het afschaffen van de weigerambtenaren kan ook bij deze stemming het standpunt van de VVD doorslaggevend zijn. De vraag is of VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert – die bij de liberalen de portefeuille LHBT-emancipatiezaken beheert – de motie van haar PvdA-collega’s zal steunen en daarmee het budget voor acceptatiebevordering van homoseksualiteit in de multiculturele gemeenschap veilig stelt. Duidelijkheid daarover volgt op 22 december.