Terug naar overzicht

Duran Renkema en gereformeerde school uiteen

In de afgelopen maanden is in de media diverse keren aandacht gegeven aan het arbeidsconflict tussen Duran Renkema en het GPO-WN, het bestuur van zijn school.


De kantonrechter heeft in deze zaak op 2 november jl. de uitspraak gedaan dat het verzoek van GPO-WN tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet werd toegekend. De rechter oordeelde dat GPO-WN een openhartig gesprek over identiteit uit de weg is gegaan en dat de schorsing en het voorgenomen ontslag in strijd waren met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De rechter riep de partijen in overleg te gaan over andere opties dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Het schoobestuur vindt dat de man de identiteit van de school niet geloofwaardig kan uitdragen, maar daar is Renkema het niet mee eens.

In de afgelopen weken heeft één gesprek plaatsgevonden Duran Renkema en het schoolbestuur. ‘Na dit gesprek werd duidelijk dat een vruchtbare voortzetting van de arbeidsrelatie nog steeds niet tot de gewenste opties behoorde’, stelt Renkema. ‘Wij verschillen dermate sterk van mening in deze zaak, dat wij hebben moeten accepteren dat dit verschil toenadering in de weg staat’.

Na dit gesprek is een beeindigingsregeling getroffen tussen GPO-WN en Renkema.

Over de inhoud van de regeling en het gesprek is afgesproken daarover geen details naar buiten te brengen.

Renkema betreurt het dat terugkeer naar zijn school niet mogelijk is gebleken. ‘De afgelopen maanden hebben ons onnodig veel beschadigd en ik hoop voor mijn gezin, mijn vriend en mijzelf dat de komende maanden genoeg rust zullen brengen om dit op een goede manier te verwerken’.

Het was voor zover bekend de eerste keer dat een docent van een christelijke school zijn ontslag om een homoseksuele relatie openlijk via een rechter aanvocht. Renkema had ook aangeklopt bij de Commissie Gelijke Behandeling (SGB), maar had die zaak stilgelegd om met de school te overleggen.

Duran Renkema dankt ‘iedereen die heeft meegeleefd’. ‘Mijn grote dank gaat uit naar Liesbeth Berkouwer en Itse Gerrits van advocatenkantoor Kennedy Van Der Laan in Amsterdam, Vera Bergkamp en Philip Tijsma van COC Nederland, en Paul Overdijk van CPP voor onophoudelijke steun, vakmanschap en loyaliteit’.

Tevens spreekt Renkema de hoop uit dat ‘de discussie en de dialoog binnen de gereformeerde kerken nu niet tot stilstand komen, maar dat ze deze kans zullen grijpen om ook aan de homogemeenschap in Nederland te laten zien dat de boodschap van de bijbel er een van liefde is’.

Zie voor meer informatie ons dossier STEUN DURAN RENKEMA.