Terug naar overzicht

COC: 'Uitkomst zaak homoleraar diep teleurstellend'

‘Duran heeft tijdens de rechtszaak steeds aangegeven dat hij weer als docent op zijn school aan de slag kon en wilde. Blijkbaar heeft de school dat tot elke prijs willen voorkomen’, stelt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland). ‘Dat is diep teleurstellend.’

De K. Schilderschool schorste Renkema eerder dit jaar toen hij bekend maakte dat hij een relatie had met een man. De docent spande een kort geding aan tegen de schorsing en werd door de kantonrechter in het gelijk gesteld.

De rechterlijke uitspraak heeft volgens de COC-voorzitter in ieder geval duidelijk gemaakt dat scholen in het bijzonder onderwijs een homoseksuele docent niet zomaar op straat mogen zetten.

‘Een duidelijk signaal, dat andere scholen die overwegen om homoseksuelen weg te sturen, ter harte zouden moeten nemen. Ik hoop dat dergelijke scholen een voorbeeld nemen aan de religieuze scholen die homoseksuelen wel een plek bieden’, aldus Bergkamp.

Om aan alle onduidelijkheid over de positie van homoseksuele docenten en leerlingen in het bijzonder onderwijs een einde te maken, pleit het COC voor afschaffing van de ‘enkele-feitconstrutie’). Volgens dit artikel uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) mag een school leerlingen en docenten weliswaar niet wegsturen op grond van het ‘enkele feit’ van hun homoseksualiteit maar wel op grond van ‘bijkomende omstandigheden’.

Op zijn website DuranRekema.nl stelt Renkema zelf het ‘immens te betreuren’ dat het niet gelukt is om tot overeenstemming te komen wat betreft een terugkeer op de Dr. K. Schilderschool. Hij spreekt de hoop uit dat de discussie binnen de gereformeerde kerken nu niet tot stilstand komt, en dat zij de kans zullen grijpen om ‘aan de homogemeenschap in Nederland te laten zien dat de boodschap van de bijbel er een van liefde is’.

Zie voor meer informatie ons dossier STEUN DURAN RENKEMA.