Terug naar overzicht

VN-rapport over LHBTI-mensenrechten grote stap voorwaarts

Correctieve verkrachting

Het VN-rapport – resultaat van de eerste VN-resolutie over LHBTI-rechten uit juni 2011 – erkent dat mensenschendingen van LHBTI’s wereldwijd aan de orde van de dag zijn. De groep krijgt te maken met moord, marteling, correctieve verkrachting, vervolging en discriminatie in gezondheidszorg, het onderwijs en op de werkvloer.

Zelfs bij vermeende homoseksualiteit worden mensenrechten met voeten getreden. Mensen worden vervolgd wegens hun genderexpressie of simpelweg om hoe ze er uit zien. Lesbiennes krijgen te maken met dubbele discriminatie: als vrouw én als lesbienne.

Decriminalisering

Het rapport wijst VN-lidstaten op hun plicht om ook de mensenrechten van LHBTI’s te beschermen en om schendingen aan te pakken.

De Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens doet in het rapport concrete aanbevelingen. Zo worden staten opgeroepen tot decriminalisering van homoseksualiteit en het afschaffen van wetten die gebruikt worden om LHBTI’s te vervolgen. Staten moeten straffen, moorden, verkrachting, marteling en geweld op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit tegengaan.

Aanbevelingen uitvoeren

‘Dat de VN de wereldwijde schending van de mensenrechten van LHBTI’s nu erkent, is een grote stap voorwaarts. Dat was zelfs een jaar geleden nog ondenkbaar. Het is de bekroning van de inspanningen van landen als Zuid-Afrika en Nederland, van activisten uit de hele wereld en van mensenrechtenorganisaties als het COC’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland.

‘Het komt er nu op aan dat de VN ook gaat toezien op uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport en dat er binnen de organisatie structureel aandacht komt voor LHBTI-rechten. Daar gaat het COC zich, samen met tal van mensenrechtenorganisaties uit andere landen, de komende jaren voor inzetten’.

COC

COC Nederland beschikt over een speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties, die de organisatie gebruikt om LHBTI-rechten bij de VN onder de aandacht te brengen. Daartoe stelt het COC bijvoorbeeld activisten uit de hele wereld in staat om LHBTI-rechtenschendingen in hun land van herkomst aan te kaarten bij de VN.

De eerste LHBTI-rechtenresolutie van de VN uit juni 2011 – die werd ingediend door Zuid-Afrika en waar het vandaag verschenen rapport het resultaat van is – kwam mede tot stand door de inspanningen van een coalitie van mensenrechtenorganisaties waar het COC deel van uitmaakt.

Het rapport van de VN vindt u HIER – rapport A/HRC/19/41.