Terug naar overzicht

'Laat ook homo's toe bij Ajax-AZ'

In december werd de bekerwedstrijd Ajax – AZ gestaakt nadat een hooligan het veld op kwam en AZ-keeper Esteban belaagde. De KNVB besloot vervolgens de wedstrijd opnieuw te laten spelen, zonder publiek. Maar Ajax heeft de KNVB voorgesteld wel vrouwen en kinderen toe te laten op de tribunes. Een voorstel waar de voetbalbond niet onwelwillend tegenover staat.

Gay.nl

denkt dat dit de ideale kans is om ook homo’s zich thuis te laten voelen in een voetbalstadion.

‘Het voetbalstadion is nog steeds een van de meest homofobe locaties van Nederland en er gebeurt weinig tot niets om dat te veranderen. Bij iedere wedstrijd van iedere club in het Nederlandse voetbal zijn homofobe spreekkoren te horen. Op bepaalde tribunes is het zelfs een doodvonnis om voor je geaardheid uit te komen. De KNVB kan nu een statement maken door naast vrouwen en kinderen ook homo’s de bekerwedstrijd te laten bijwonen. Zo geven ze een duidelijk signaal dat ook homo’s welkom zijn bij volkssport nummer één’, stelt Gay.nl-hoofdredacteur Kristiaan Schimmel.

Schimmel is niet bang dat er misbruik gemaakt kan worden van een dergelijke regeling: ‘Bijna iedere Nederlandse homo heeft wel een profiel op Gay.nl en anders kan via een COC-lidmaatschap gecheckt worden of iemand daadwerkelijk homo is’.

COC Amsterdam

heeft dit plan schriftelijk ondersteund in een open brief aan het Ajax-bestuur, waarin ook voorgesteld wordt om álle COC-leden een korting te geven op de Ajax-seizoenkaart. De open brief wordt deze week in Het Parool gepubliceerd.

COC Amsterdam voert al jaren discussie over het homofobe karakter van de Ajax-achterban. Uit het onderzoek Seksuele diversiteit in de sport: sportdeelname en acceptatie door Agnes Elling van het Mulier Instituut blijkt dat er vooral in mannensportteams nog vaak weinig ruimte voor ‘anders zijn’ is en kenmerkt het klimaat zich regelmatig door homo-negativiteit en gender-normativiteit. De auteurs concluderen dan ook dat de resultaten voortdurende beleidsaandacht voor LHBT-acceptatie binnen de georganiseerde sport rechtvaardigen.

‘Een positieve actie van Ajax past perfect in gevolg geven aan deze conclusies’, zegt directeur Tania Barkhuis van COC Amsterdam. ‘De wedstrijd openstellen voor homoseksuele mannen én het geven van korting op de Ajax seizoenkaart aan COC-leden zou hierbij passen. Dat laatste zal bezoek van homoseksuele mannen vergemakkelijken én bijdragen aan hun aanwezigheid in het stadion’.

Querido van Frank: ‘Dit soort krachtige statements en daden van de voetbalwereld zijn broodnodig, we hebben er alle vertrouwen in dat Ajax ons hierin tegemoet zal komen’, zegt bestuurslid Gideon Querido van Frank van COC Amsterdam.

De bekerwedstrijd Ajax-AZ wordt op donderdag 19 januari a.s. ingehaald.

UPDATE

– 10 januari 2012

Een

Ajax

-woordvoerster laat weten dat er vooralsnog geen aanleiding is om af te wijken van het verzoek aan de KNVB om alleen vrouwen en kinderen toe te laten tot de bekerwedstrijd Ajax-AZ. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft overigens laten weten dat het enkel toelaten van vrouwen in strijd is met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

De woordvoerdster meldt dat Ajax naast het verzoek van Gay.nl en COC Amsterdam diverse suggesties van andere groepen gekregen heeft die de wedstrijd zouden kunnen bijwonen, zoals ouderen en invaliden.

De Amsterdamse voetbalclub wacht echter de beslissing van de KNVB af op het oorspronkelijke voorstel om enkel vrouwen en kinderen toe te laten tot de wedstrijd.

Na overleg tussen de KNVB en Ajax is uiteindelijk besloten enkel kinderen onder 12 jaar toe te laten tot de wedstrijd. Per zes kinderen wordt één begeleider toegelaten. Bovendien wordt de kinderen een lespakket ‘voetbalveiligheid’ aangeboden.

COC Amsterdam

vindt het besluit van Ajax om kinderen toe te laten tot de wedstrijd Ajax-AZ een goed besluit.

‘Het besluit is een uitstekend initiatief waarmee wordt gekozen voor de toekomst’, aldus voorzitter Dennis Boutkan van COC Amsterdam. Hij is vooral enthousiast over het educatieve karakter van de oplossing. ‘Het aanbieden van een lespakket ‘voetbalveiligheid’ aan deelnemende schoolklassen en sportverenigingen is een goed initiatief om de veiligheid in stadions bespreekbaar te maken’.

Ajax is zeer succesvol in het opleiden en begeleiden van jonge talenten. Op Ajax’ sportcomplex De Toekomst wordt hard gewerkt aan de opleiding van jonge talenten. COC Amsterdam wil hier graag aan bijdragen door de effecten van discriminatie te bespreken met de Ajax-jeugdspelers. COC Amsterdam bestrijdt homofobie in de maatschappij door voorlichting te geven over seksuele diversiteit op Amsterdamse scholen en andere organisaties.

Zie voor meer informatie ons dossier Sport.