Terug naar overzicht

Paus: ‘Homohuwelijk bedreigt gezin en toekomst mensheid’

Volgens paus Benedictus is het traditionele gezin, bestaande uit een huwelijk tussen man en vrouw, de belangrijkste bouwsteen van de gemeenschap. Volgens hem is deze samenlevingsvorm niet zomaar een sociale conventie. ‘Het gezin is van fundamenteel belang voor de opvoeding en de ontwikkeling van zowel individuen als staten’.

Het regeringsbeleid van landen moet daarop aangepast worden, vindt de rooms-katholieke kerkvorst. ‘Er is behoefte aan beleid dat het gezin, de sociale samenhang en de dialoog steunt. Een beleid dat deze familieband ondermijnt, bedreigt de menselijke waardigheid en de toekomst van de mensheid zelf’.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft in diverse landen geprotesteerd tegen de legalisering van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Onjuist

Het ‘homohuwelijk’ is geen bedreiging voor het gezin en al helemaal niet voor de ‘toekomst van de mensheid zelf’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Je hoeft enkel maar te kijken naar het toenemend aantal landen en Amerikaanse staten waar het huwelijk is opgesteld voor paren van gelijk geslacht of een vorm van partnerregistratie is ingevoerd om te zien hoe onjuist deze uitspraak van de paus is’.

De paus heeft volgens Bergkamp wel gelijk als hij pleit voor ‘wettelijke bescherming’ van gezinnen – alle gezinnen wel te verstaan!

‘Ook de roze gezinnen van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen dus. Roze gezinnen zijn een feit – ‘t enige wat roze ouders in veel landen bedreigd is juist een gebrek aan wettelijke bescherming en dat tast vooral de belangen van hun kinderen aan! Als de paus zich daar zorgen over maakt, dan zou hij juist ook voor de wettelijke bescherming van roze gezinnen moeten pleiten!’

Zou het niet mooi zijn als de paus en andere prelaten echt goed in gesprek gaan met roze gezinnen, vraagt Bergkamp zich af. ‘Wellicht dat zo’n ontmoeting hen de ogen opent. Dan komt er eindelijk een einde aan leerstellige uitspraken en bangmakerij die volkomen voorbij gaan aan het echte leven van mensen van vlees en bloed’.

Complot

De Spaanse katholieke kerk maakt zich ook zorgen over homoseksualiteit. Bisschop Demitrio Fernández van Córdoba liet tijdens zijn preek op Tweede Kerstdag weten dat er een ‘complot is bij de Verenigde Naties’.

Die informatie heeft de bisschop van kardinaal Antonelli, de Vaticaanse minister voor Gezinszaken. Die zou gezegd hebben dat ‘de Unesco een programma heeft om de helft van de wereld homoseksueel te maken’. Om dit te doel te bereiken heeft de Unesco ‘speciale programma’s ontwikkeld om een ideologie uit te dragen, zoals nu al in op onze scholen’. Bisschop Fernández doelt daarmee op de verplichte voorlichting over homoseksualiteit in het Spaanse onderwijs.

De Spaanse katholieke kerk dringt er bij de nieuwe conservatieve Spaanse regering op aan om aan deze voorlichting – en meer nog aan het opengestelde huwelijk – een einde te maken.

Zie voor meer informatie ons dossier Vaticaan.