Terug naar overzicht

RefoAnders besteedt subsidie niet geheel

De subsidieperiode liep eind 2011 af, maar volgens Quist is er nog een uitloopmogelijkheid tot eind dit jaar. Het geld dat RefoAnders uiteindelijk niet gebruikt, wordt teruggestort, aldus de directeur.

Naar verwachting zal RefoAnders uiteindelijk maximaal 70 procent van de beschikbare 84.000 euro besteden.

De subsidie, die door minister Plasterk nog onder het vorige kabinet werd verstrekt, heeft als doel het versterken van RefoAnders als homo-organisatie in orthodox-christelijke kring en het vergroten van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen en homosekuele mannen in deze groep.

Volgens Quist zijn beide doelstellingen bereikt. Hij verwijst daarbij onder meer naar een onderzoek van de Roosevelt Academy eind 2009 dat aantoonde dat het taboe op homoseksualiteit in reformatorische kring minder wordt. ‘RefoAnders werd daarbij genoemd als een van de katalysatoren’, zegt Quist.

Volgens Quist is een deel van de subsidie ongebruikt gebleven, omdat sommige projecten vertraging opliepen, ondermer vanwege gebrek aan menskracht. Daarom is een boek over pastoraat rond homoseksualiteit nog niet gereed. Verder verschenen er ook maar enkele nummers van het kwartaalblad _Coming True_. Een speciale uitgave van dit blad gericht op jongeren en te verspreiden via het reformatorisch onderwijs is ook nog niet af. Quist gaat ervan uit dat dit blad in de loop van 2012 alsnog verschijnt. Verder werkt RefoAnders deels met subsidiegeld aan een verbetering van de website.

Momenteel is RefoAnders met enkele niet met name genoemde organisaties in gesprek over de mogelijkheid te komen tot een orthodox-christelijke homo-alliantie ‘die onthouding voorstaat’. Die alliantie zou vooral als gesprekspartner richting de overheid moeten optreden. Een toekomstig subsidieverzoek voor het opzetten van nieuwe activiteiten zal volgens Quist alleen via die alliantie kunnen worden ingediend.