Terug naar overzicht

COC wil einde vergoeding ‘homotherapie’ Different

‘Homoseksualiteit is, net als heteroseksualiteit, geen ziekte maar een seksuele voorkeur,’ stelt COC-directeur Koen van Dijk. ‘In de wetenschap bestaat brede overeenstemming over het feit dat ‘genezen’ van homoseksualiteit niet mogelijk is. Therapieën als die van Different zijn schadelijk, ze brengen mensen verder in de knel. Daarom willen we dat minister Schippers een einde maakt aan de vergoeding van deze behandeling uit publieke middelen’.

Van Dijk verwijst naar deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de American Psychological Association (APA) die al decennia geleden vaststelden dat homoseksualiteit geen ziekte is. Uit onderzoek blijkt bovendien dat therapie om homoseksualteit te onderdrukken niet werkt.

GroenLinks gaat over deze kwestie Kamervragen stellen aan minister Schippers.

Trouw-artikel

Dat wordt in Trouw bevestigd door Lode Wigersma van de artsenorganisatie

KNMG

. Die zegt dat ‘een therapie die helpt om te onderdrukken wie je bent’ zelfs schadelijk kan zijn. ‘Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een therapie zou werken die erop gericht is om iemands homoseksuele geaardheid te onderdrukken’, voegt Wigersma daaraan toe.

Directeur Hans van Eck van het

Nederlands Instituut van Psychologen

stelt in Trouw dat de Different-therapie ‘ondeugdelijk en zelfs gevaarlijk’ is. ‘Van een psycholoog mag je verwachten dat zijn interventies een wetenschappelijke basis hebben’.

Stichting

Different

stelt dat homoseksualiteit een ‘behandelbare afwijking’ is, ontstaan bij ‘mensen die verwond en beschadigd zijn in hun jeugd’ en door een gebrek aan ‘rolpatronen, een incestverleden’. ‘Als dat verleden ‘geheeld’ wordt, kan bij de cliént ‘ruimte ontstaan’ om de gevoelens te veranderen’, zegt Different-manager Anouk van Tongeren in Trouw.

Verscherpt toezicht

De

Inspectie voor de Gezondheidszorg

(IGZ) heeft inmiddels kenbaar gemaakt extra scherp toe te gaan zien op Different-therapie waarbij homo’s en lesbiennes hun seksuele gevoelens leren onderdrukken. De signalen in de media geven de IGZ aanleiding te onderzoeken of de Different-therapie wel deugdelijk is. De IGZ zegt overigens niet bekend te zijn met de zorginstelling Different. Dat kan kloppen, want Different krijgt de financiering uit GGZ-gelden indirect via een zogenaamde ‘verlengde arm-constructie’ van EuroPsyche. Door deze samenwerking kan Different de therapie laten vergoeden via de zorgverzekeraars. Zie daarvoor de informatie op de Different-site.

Volgens

Zorgverzekeraars Nederland

(ZN) is het onacceptabel dat een dergelijke behandeling wordt verpakt als een deugdelijke diagnose, bijvoorbeeld een jeugdtrauma, waardoor ze volledig is verzekerd. Dat meldden de instanties dinsdag na berichtgeving in Trouw.

De zorgverzekeraars vinden dat er ook een rol is weggelegd voor het College voor Zorgverzekeringen om de therapie, die veelal door orthodox-christelijke organisaties wordt aangeboden, stevig tegen het licht te houden.

Reacties

Different

laat weten de kritiek op de homotherapie van de hand te wijzen. Dat wordt gemeld in een verklaring op de site van de stichting Tot Heil des Volks, de koepelorganisatie waar Different een onderdeel van is. In de verklaring wordt gesteldt dat het artikel in Trouw ‘een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken’ geeft.

CHJC

– vereniging van christelijke holebi’s – is van mening dat homoseksualiteit geen ziekte of zonde is. Derhalve geloven wij dus niet dat genezing mogelijk is. Ook CHJC maakt zich zorgen over de mogelijk schadelijke effecten van een dergelijke therapie en heeft daarbij dus grote twijfels bij de therapie die Different aanbiedt.

Daarnaast is CHJC, zoals ook in onze doelstelling wordt vermeld, van mening dat geloof en homoseksualiteit kunnen samengaan. Bijbelse argumenten, die worden aangedragen om het tegendeel te ‘bewijzen’, blijken bij zorgvuldige bestudering van de context geen stand te houden.

ContrariO

– een christelijke holebi-organisatie – heeft er begrip voor dat homoseksuele christenen de keuze maken voor een hulpverlener die de christelijke waarden deelt. De organisatie betreurt het echter als die hulpverlening gericht is op de ontkenning van homoseksualiteit of het onderdrukken van de homoseksuele gevoelens, want homoseksualiteit is volgens ContrariO geen ziekte.

Zie verder ons dossier Different.