Terug naar overzicht

Gelijke behandeling transgender bij wet regelen

‘Transgenders krijgen vaak te maken met discriminatie,’ zegt COC-directeur Koen van Dijk. ‘Ze worden ontslagen tijdens hun transitietraject, sportscholen weigeren hen de toegang en ze worden gepest en belachtelijk gemaakt. Daartegen moet de wet klinkklare bescherming bieden’.

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) noemt wel geslacht en seksuele gerichtheid, maar biedt transgenders geen expliciete bescherming. De AWGB biedt bescherming tegen discriminatie in het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld bij het aanbieden van werk, onderwijs, huisvesting en in de gezondheidszorg. In december zegde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie al toe om discriminatie van transgenders ook strafbaar te stellen.

Het COC vraagt de Kamer ook om snel een einde te maken aan de zogenaamde ‘enkele-feitconstructie’ uit de AWGB, het wetsartikel waarmee scholen openlijk homoseksuele leerlingen en docenten van school kunnen sturen. Onlangs ontsloeg een gereformeerde basisschool in Oegstgeest een homoseksuele docent met een beroep op deze bepaling.

Tenslotte wil het COC dat er direct een einde komt aan het fenomeen weigerambtenaar. In november steunde een brede Kamermeerderheid een motie van GroenLinks, waarin gevraagd wordt om dit vóór 1 januari 2012 te regelen. Voormalig minister Donner van BZK hield echter voet bij stuk en vroeg advies aan de Raad van State. Daar is Donner nu zelf vice-president. Gezien die belangenverstrengeling wil het COC dat de adviesaanvraag wordt ingetrokken.