Terug naar overzicht

'Imams keur anti-homogeweld af'

Met deze publicatie wil het SMN de resultaten van het programma zichtbaar maken en inzicht bieden in de nieuwe ontwikkelingen binnen de Marokkaans Nederlandse gemeenschap in relatie tot interne discussies over homoseksualiteit.

In de afgelopen jaren heeft het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) in eigen kring diverse gesprekken over het thema homoseksualiteit georganiseerd. Veel organisaties en sleutelpersonen hebben in samenwerking met het SMN – ondanks weerstand uit de eigen achterban – deze uitdaging opgepakt en het gesprek over dit onderwerp aangekaart.

Daarmee is veel vooruitgang geboekt. Alle reden om op de ingeslagen weg verder te gaan. In dit visiedocument Van bespreekbaarheid naar acceptatie presenteert het SMN de visie, aanpak en activiteiten voor de komende jaren.

Uitgangspunten

Het SMN vindt dat onder Marokkaanse Nederlanders een mentaliteitsverandering op gang moet worden gebracht om uiteindelijk te kunnen spreken over acceptatie van homoseksualiteit. Het SMN wil een open en kritische houding onder de Marokkaanse gemeenschap stimuleren met de volgende doelen.

1. Homoseksualiteit bespreekbaar maken in de context van (seksueel) burgerschap en wederkerigheid van rechten en vrijheden.

2. Dialoog realiseren met ruimte voor verschillende opvattingen waarbij respect centraal staat.

3. (Verbaal) geweld actief veroordelen en deze houding omzetten in tolerantie.

Toespraak

Het eerste exemplaar van het visiedocument werd aangeboden aan minister Van Bijsterveldt. In haar toespraak maakt de minister de SMN ‘een groot compliment’ voor het ‘openlijk bespreekbaar’ maken van homo-emancipatie in de Marokkaanse gemeenschap. ‘En daarmee heeft u pionierswerk verricht’, zegt de minister. ‘U heeft daarmee stilstaande water in beweging gebracht’.

De minister staat daarom ook positief tegenover de vervolgplannen van de SMN. ‘Ik ondersteun dat als Minister van Emancipatie, ook de komende tijd. Ik wacht een concreet voorstel af’, zegt ze.

Van Bijsterveldt maakt ook duidelijk dat de LHBT-emancipatie in ons land een langdurig proces geweest is, dat pas de laatste jaren – ook in haar eigen partij – forse stappen vooruit gemaakt heeft. ‘Het geeft aan dat we ook in Nederland van heel ver komen. Dat vraagt om respect voor het proces dat zich nu binnen de Marokkaanse gemeenschap afspeelt’.

Maar volgens Van Bijsterveldt ‘is met homo-emancipatie niet anders dan met vrouwen-emancipatie, de strijd om gelijkwaardigheid van zwarten in Amerika of andere etnische minderheden: de geschiedenis geeft hen altijd gelijk’. ‘Homorechten zijn mensenrechten. En organisaties die zich daarvoor inzetten bevinden zich aan de ‘right side of history’, zegt Van Bijsterveldt daarna, waarbij ze refereert aan de in december gehouden VN-toespraak van de Amerikaanse minister Hillary Clinton.

Verder roept ze Nederlandse imams op het voorbeeld van de Christelijke gemeenschap te volgen die vorig jaar ‘een gezamenlijk statement’ tegen anti-homogeweld uitbrachten. ‘Zouden Nederlandse imams zich niet op dezelfde manier willen uitspreken tegen het gebruik van geweld richting LHBT’ers? Zou het niet fantastisch zijn om dat zichtbaar te maken richting de Nederlandse samenleving?’

Van Bijsterveldt roept ook op tot ‘queer lezen’ van de Koran, geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse ‘roze imam’ Muhsin Hendricks die vorig jaar door het COC naar ons land gehaald werd. Van dat ‘queer lezen’ van de Bijbel geeft de minister ook een eigen voorbeeld. ‘Als Christen, gelovig mens lees ik vaak de Bijbel. Ook daarin staan vele regels en wetten, maar één uitspraak uit het Nieuwe Testament, uit het boek Romeinen, is mij heel dierbaar. Dat is de uitspraak dat de liefde de vervulling van de wet is’.

De minister leest dat als volgt: ‘Iedereen, dus ook homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders, hebben het volste recht om in alle vrijheid en veiligheid lief te hebben. Dat is voor ons, voor alle groepen binnen de samenleving een opdracht. Laten we die opdracht met elkaar waar maken!’