Terug naar overzicht

Sleutelrol christelijke homo-organisaties

De resultaten van de projecten worden gepresenteerd en besproken op een bijeenkomst op zaterdag 4 februari a.s. om 14.00-17.00 uur in het Silogebouw van de Baptistengemeente in Utrecht.

Presentator Ed Anker zal daar in gesprek gaan met een docent en leerlingen van een gereformeerde school. Ook Derk Anne, die onlangs naar zijn christelijke studentenvereniging uit de kast kwam bij KRO’s Uit de kast van Arie Boomsma, zal worden geïnterviewd.

Ondersteund door de overheid

LKP, CHJC en ContrariO voeren sinds eind 2008 met subsidie van het ministerie van OCW diverse projecten uit om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen.
Sleutelrol christelijke homo-organisaties
Zij ontwikkelden de lesmethode _Homo in de klas_, die inmiddels op tal van christelijke scholen in heel Nederland wordt gebruikt. Ook gingen ze gesprekken aan met christelijke jongeren op de EO Jongerendag en het Xnoizz Flevo Festival.

Onderzoeken van de Roosevelt Academy (Recht op verschil?) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (Steeds gewoner, nooit gewoon) wijzen op de sleutelrol die christelijke homo-organisaties vervullen in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring.

‘Wij zijn verheugd dat de overheid deze sleutelrol erkent en dit heeft onderstreept in de toekenning van subsidie’. zegt voorzitter Wielie Elhorst van de LCC-stuurgroep.

Kerken als voorbeeld voor imams

Samen met COC Nederland wist het LKP zeventien landelijke kerken te brengen tot het opstellen van een kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Voor het eerst was homoseksualiteit geen splijtzwam tussen kerken, maar bracht het thema de kerken samen. Deze verklaring werd op 17 mei 2011 gepresenteerd en onlangs door Emancipatie-minister Van Bijsterveldt als voorbeeld aan imams voorgehouden.

De organisaties hebben samen met HolyFemales.nl en Netwerk Mirre, twee organisaties voor gelovige lesbische vrouwen, nieuwe projectvoorstellen ingediend bij het ministerie van OCW.