Terug naar overzicht

Kamerdebat over het wegpesten van homostellen

‘Geconfronteerd worden met geweld of weggepest worden uit je eigen huis, zuiver en alleen vanwege je (veronderstelde) seksuele voorkeur of genderidentiteit trekt diepe sporen en kan mensen een intens gevoel van onveiligheid geven’, schrijft voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland in de brief aan de Kamerleden.

Groot probleem

Cijfers bevestigen dat het bij anti-LHBT geweld ook kwantitatief om een groot probleem gaat. Volgens onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgen zeven op de tien LHBT’s te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun seksuele identiteit; in ongeveer één op de drie gevallen gaat het om fysiek geweld.1 Aangezien er in Nederland ongeveer een miljoen LHBT’s zijn, krijgen dus circa 700 duizend Nederlanders te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun seksuele identiteit.

Het aantal door de politie geregistreerde gevallen van anti-LHBT-geweld steeg in 2010 met 54 procent, van 428 in 2009 naar 659 in 20102. Aangezien de aangiftebereidheid laag is – slechts 15,2 procent van de slachtoffers doet aangifte – betreft het hier waarschijnlijk het topje van de ijsberg.

De Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA) telde in 2011 34 gevallen van wegpesten uit de woonomgeving wegens seksuele gerichtheid.

Er zijn aanwijzingen dat lesbische vrouwen met andere vormen van geweld te maken krijgen, terwijl geweld tegen transgenders vaak zeer ernstig van aard is.

Bij het meldpunt homofoob pesten van de Gay Krant en het Landelijk Meldpunt Homodiscriminatie van Samenuitdekast.nl kwamen de afgelopen tijd honderden klachten binnen. Met grote regelmaat komen geweldsincidenten tegen LHBT’s in de media.

Maatregelen

Gelet op de omvang van dit probleem dringt het COC er bij de Kamerleden op aan om de volgende maatregelen te nemen om aan het wegpesten van lesbische vrouwen, homoseksuelen mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een eind te maken:

Gestructureerde aandacht voor anti-LHBT-geweld

in het strafrecht, bij politie en justitie, waaronder het opnemen van een hatecrime-artikel;

Voeg genderidentiteit en genderexpressie toe aan de artikelen in het strafrecht over discriminatie

– dit is inmiddels toegezegd door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en het COC dringt er op aan dat deze wetswijziging spoedig wordt doorgevoerd;

Stimuleer de acceptatie van seksuele diversiteit in multiculturele kring

in plaats van het fors korten daarop zoals nu door het kabinet voorgesteld wordt;

Voer snel de door het kabinet van het COC overgenomen maatregelen in

, zoals: LHBT-voorlichting op elke school en het realisren van Roze in Blauw in elk politiekorps;

Realiseer een sluitend systeem voor de politietieregistratie

van de gevallen van anti-LHBT-geweld, opdat er eindelijk een landeliijk overzicht van deze vorm van criminaliteit beschikbaar komt;

Definieer het wegpesten van LHBT’s als een vorm van discriminatie

;

Maak werk van het terugdringen van geweld tegen lesbische vrouwen en transgenders

– het COC dringt er op aan om snel van start te gaan met proefprojecten om de specifieke kenmerken daarvan in kaart te brengen, opdat er passende maatregelen genomen kunnen worden om dit geweld aan te pakken;

Plaats de dader(s) uit huis

om te voorkomen dat gepeste LHBT’s zelf moeten verhuizen om van de overlastplegers af te zijn.- het COC wijst erop dat het daarvoor cruciaal is dat alle betrokken instanties (politie, gemeenten, woningbouwcorporaties, scholen enz.) goed samenwerken.

Ook Samenuitdekast.nl heeft in verband met dit debat een brief over de veiligheid van homoseksuelen geschreven, die je HIER kunt lezen. Daarin wordt ook een pleidooi gehouden voor beleid als het bij buurtoverlast gaat om daders en/of slachtoffers met particulier huizenbezit.

Vice-voorzitter Wouter Neerings van COC Nederland is aanwezig bij het debat om vooraf en na afloop met Kamerleden te overleggen en direct over de voortgang van het debat te kunnen rapporteren.

Het plenaire debat in de Tweede Kamer is op woensdag 8 februari vanaf 20.00 uur en kan live gevolgd worden via de site van de Tweede Kamer