Terug naar overzicht

Kabinet gaat homopesten aanpakken

Daarnaast werd door het kabinet nog een aantal andere maatregelen toegezegd om aan het wegpesten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) een einde te maken.

Daarvoor gaan de ministers Opstelten en Leers deze maand spreken met de burgemeesters van steden waar homopesten veel voorkomt om daaruit lessen voor de toekomst te leren. Tijdens de bijeenkomst met de burgemeesters zal gekeken worden naar effectiviteit van de bestaande middelen om buurtoverlast te bestrijden en wordt de mogelijkheid besproken voor de inzet van nieuwe middelen. Het kabinet zal de Tweede Kamer uiterlijk 1 maart a.s. een verslag van deze bijeenkomst zenden.

Het kabinet gaat kijken hoe allerlei bestaande instrumenten – zoals ‘hinderlijk volgen’ van daders, inzet van lokhomo’s, de voetbalwet en onder toezichtstelling (OTS) van jongeren – beter kunnen worden ingezet om homopesten te voorkomen.

Minister Leers gaat ook met woningbouwcorporaties overleggen om samen tot een betere aanpak van de bestrijding van homopesten te komen. Daarnaast gaat de minister mogelijk toch investeren in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en genderidentiteit in multiculturele kring.

Het blijkt in de praktijk niet altijd makkelijk om discriminatie als achtergrond van anti-LHBT-geweld te bewijzen. Om dat makkelijker te maken komt er een checklist voor de politie en een informatiecampagne voor potentiële slachtoffers. Doel daarvan is: hoe vergroot je de kans op vervolging van de dader als je iets overkomt.

Verder liet minister Opstelten weten dit najaar te komen met specifieke voorstellen voor het tegengaan van geweld tegen lesbische vrouwen en transgenders.

Tijdens het debat diende de PVV twee moties in. Eén om anonieme aangiftes echt anoniem te houden en een andere waarin het kabinet wordt opgeroepen om burgemeesters aan te sporen altijd in te zetten op huis- en wijkuitzetting van daders die voor structurele buurtoverlast zorgen. De moties worden volgende week dinsdag in stemming gebracht.

Zie HIER het verslag van dit Kamerdebat op de site van de Tweede Kamer – met een link naar het geredigeerde woordelijk verslag daarvan.

Zie ook:

Kamerdebat over het wegpesten van homostellen

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discriminatie.