Terug naar overzicht

Nuntius: ‘Nooit op ’t matje geroepen door Verhagen’

Eind 2008 ontstond er in ons land – en ver daarbuiten – ophef omdat paus Benedictus in zijn kersttoespraak voor de Romeinse Curie gezegd had dat het ‘homohuwelijk’ de mensheid te gronde richt. Als de mens de scheppingsorde negeert, richt hij zichzelf en daarmee het werk van God te gronde, waarschuwde de paus. Homoseksueel gedrag voorkomen en vermijden is volgens de paus daarom even belangrijk voor de mensheid als de redding van het regenwoud.

COC Nederland had daags na de kersttoespraak van de paus al kritiek op zijn uitspraken. De uitspraken van de paus over homoseksualiteit waren ook in de ogen van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen ‘reden tot zorg’, omdat die als onnodig kwetsend kunnen worden opgevat. Volgens Verhagen dragen deze uitspraken niet bij ‘aan een waardige discussie over dit gevoelige maar belangrijke onderwerp dat raakt aan het principe dat mensen niet mogen worden gediscrimineerd’.

Bovendien liet de minister weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het verzet van het Vaticaan tegen de in december 2008 mede door Nederland bij de Verenigde Naties ingediende verklaring om een einde te maken aan de strafbaarstelling van seksuele gerichtheid en genderidentiteit.

Daarop liet de minister weten de nuntius op het matje te hebben geroepen. Een stap die door het COC met instemming begroet werd.

‘Onzin’, zegt mgr. Blacqué nu in _Trouw_. ‘Dat is nooit gebeurd. Ik ben slechts gebeld door de secretaris-generaal van het ministerie. Ik ben nooit ontboden, zoals dat heet. Het is gewoon niet waar’.

De nuntius weet wel hoe het bericht de wereld is ingekomen. ‘Het was propaganda voor Verhagen en zijn vriendjes’, denkt de nuntius. ‘Denkt u dat ik lieg? Ik ben oprecht hoor’.

En dat in een interview waar de nuntius vooraf zegt ‘niet al te veel te kunnen zeggen’ en ‘gevoelige obstakels’ tussen Den Haag en Rome zoals het ‘homohuwelijk’ zorgvuldig weet te vermijden.

Zie ook:

Verhagen spreekt nuntius aan op uitspraken paus

‘Homohuwelijk en gender richten de mens te gronde’

Zie voor meer informatie ons dossier Vaticaan.