Terug naar overzicht

Christelijke homo-organisaties krijgen opnieuw subsidie

Erkenning

De alliantie beschouwt de toekenning van de nieuwe subsidie als een erkenning van de rol die zij vervult in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in christelijke kring.

Sinds eind 2008 hebben LKP, CHJC en ContrariO drie projecten uitgevoerd met subsidie van het ministerie van OCW. Voor de nieuwe projecten is de alliantie uitgebreid met twee groepen van gelovige lesbische en biseksuele vrouwen: HolyFemales.nl en Netwerk Mirre.

Veilig én vrij

De nieuwe projecten zijn onder de titel ‘Veilig & vrij’ ingediend. Deze twee woorden dragen de vier projecten.

‘Sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen en organisaties kan alleen worden gerealiseerd als er tegelijkertijd wordt gewerkt aan hun veiligheid’, aldus Wielie Elhorst, voorzitter van de stuurgroep van de projecten. ‘Dit creëert uiteindelijk een situatie waarin zij werkelijk gelijkwaardig en in vrijheid keuzes kunnen maken die passen bij hun eigen identiteit’.

Vier projecten

Op verschillende terreinen zal worden gewerkt aan een veilige en vrije positie voor christelijke homo’s en lesbiennes, zoals op christelijke scholen en in christelijke geloofsgemeenschappen.

Speciale aandacht zal worden besteed aan professionele hulpverlening voor gelovige homo’s en lesbiennes. De komende jaren zal een online overzicht worden ontwikkeld van professionele hulpverleners die adequate begeleiding kunnen bieden aan christelijke LHBT’s. Ook ontwikkelt de christelijke homoalliantie in samenwerking met MOVISIE een toolkit om hulpverleners hiervoor toe te rusten.

‘De discussies die afgelopen weken gevoerd zijn over de christelijke hulpverleningsinstantie Different laten zien hoe belangrijk het is dat gelovige LHBT’s weten waar ze werkelijk verder geholpen kunnen worden als zij worstelen met de spanning tussen hun seksuele en hun christelijke identiteit’, zegt Stuurgroep-voorzitter Elhorst.

LCC

Sinds 2008 hebben LKP, CHJC en ContrariO drie projecten uitgevoerd om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen.

Een van de belangrijkste resultaten is de lesmethode _Homo in de klas_, die inmiddels op steeds meer christelijke scholen wordt gebruikt. Ook gingen ze gesprekken aan met bezoekers van de EO Jongerendag en het Xnoizz Flevo Festival.

Op 4 februari jl. presenteerden zij de resultaten van deze projecten.