Terug naar overzicht

COC houdt zorg over Different

De behandeling van Different is volgens de informatie die de minister ontvangen heeft van de inspectie ‘gericht op ondersteuning en begeleiding van cliënten die worstelen met hun homoseksuele gevoelens en hun geloof’. De behandeling zou niet gericht zijn op het ‘onderdrukken of genezen van de homoseksualiteit maar op het aanvaarden van wie je bent, het beleven van gevoelens en daarbij eigen overwegingen te maken om wel of niet een homoseksuele relatie aan te gaan’.

Verbeteracties

Maar de minister maakt ook duidelijk dat er nog wel veel mis is bij Different. Er worden ‘in veel gevallen geen gedegen diagnoses’ gesteld en die moeten wat de inspectie betreft ook gaan voldoen aan de standaarden en de richtlijnen van de Nedelandse Vereniging van Psychiatrie.

Ook verwacht de inspectie ‘eerlijke voorlichting van Different over haar zorgaanbod en de (langere termijn) resulaten’ van de therapie die Different biedt. ‘Dat betekent dat de inspectie ook verwacht dat de website van Different hierop aanpast’, schrijft de minister.

Tenslotte verwacht de inspectie een uitgebreidere gedragscode waarin de bejegening ten aanzien van ‘cliënten die worstelen met hun homoseksuele identiteit en het christen-zijn’ wordt uitgewerkt.

De inspectie monitort de komende periode de verbetermaatregelen en zal binnen twee maanden een nieuwe toets uitvoeren om de voortgang daarvan te bezien.

Geaardheid

Minister Schippers beklemtoont verder dat de IGZ te kennen gegeven heeft dat ‘homoseksualiteit een geaardheid is en geen ziekte en dat behandeling gericht op (pogingen tot) het ‘genezen’ (of onderdrukken) van homoseksualiteit derhalve nooit conform de vigerende richtlijnen zijn’.

De Raad van Bestuur van de stichting Tot Heil des Volks – waar Different een onderdeel van uitmaakt – heeft aangegeven ‘deze zienswijze te ondersteunen’.

Dat wekt de indruk dat Different het idee loslaat dat homoseksualteit een ‘gerichtheid’ is en niet aangeboren. Op grond van dat inzicht heeft Different altijd betoogd dat jeugdtrauma’s enz. de oorzaak van ‘homoseksuele gevoelens’ zijn en dat die door psychotherapie en pastorale zorg ‘geheeld’ kunnen worden.

Zorg

Het COC houdt echter – ook na het IGZ-rapport en de antwoorden van minister Schippers – zorg over de therapie en de werkwijze van Different en over EuroPsyche, de organisatie die het mogelijk maakt dat de Different-therapie vergoedt wordt.

Van ‘eerlijke informatie’ op de Different-website is meer dan een maand na de eerste berichten over de ‘christelijke homotherapie’ van Different nog altijd geen sprake. Alle ‘succesverhalen’ van mensen die een ‘verandering’ hebben doorgemaakt zijn daar nog te vinden en in de webwinkel worden nog steeds boeken aangeboden die over ‘gebedsgenezing’ en ‘verandering’ gaan. Tot Heil des Volks biedt zulke boeken nu zelfs aan als cadeau voor nieuwe abonnees op hun maandblad _De Oogst_.

Algemeen directeur Henk van Rhee van Tot Heil des Volks haalt vooral scherp uit naar wat hij de denkpolitie van het COC noemt, maar doet verder net alsof er bij Different niets mis is – terwijl in het IGZ-rapport duidelijk laat zien dat dit wel het geval is.

Van Rhee en Different-medewerkers hebben tal van uitspraken gedaan, waar het COC op gewezen heeft, maar waar geen reactie op gegeven wordt. Bijvoorbeeld deze uitspraak van Henk van Rhee 18 januari jl. in het _Reformatorisch Dagblad_:

_’Er is een percentage cliënten dat aangeeft dan na de behandeling de worsteling met hun gevoelens veel minder dominant is geworden. Een klein deel zegt zelfs dat hun gevoelens zijn verbleekt. Dat is geen expliciet behandeldoel bij ons, maar het komt zeker voor._

Het COC heeft de inspectie op de hoogte gesteld van de verzamelde informatie over Different en EuroPsyche en wacht verder het vervolgrapport van de inspectie af. Daarnaast heeft het COC diverse Kamerleden benaderd om hen over haar bevindingen te informeren.

Zie ook:

Trouw – Different moet eerlijker zijn tegen christenhomo’s.

Zie verder ons dossier Different.