Terug naar overzicht

Minister maakt zich bij VN sterk voor vrouwen/LHBT-rechten

In 1995 onderschreven de VN-lidstaten historische afspraken om ongelijke behandeling van vrouwen tegen te gaan; de Beijing-verklaring en -actieplatform.

Sindsdien blijft de voortgang achter bij de destijds gestelde verwachtingen. De agenda van de CSW staat de laatste jaren onder een toenemende conservatieve politieke druk. Met haar inzet in New York wil Van Bijsterveldt, samen met internationale medestanders, concessies aan de Beijing-verklaring voorkomen en landen oproepen hun afspraken na te komen.

Tijdens het bezoek van Van Bijsterveldt aan de Verenigde Naties zal Nederland op woensdag 29 februari samen met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zuid-Afrika, Botswana en Argentinië in een speciale bijeenkomst aandacht vragen voor het tegengaan van geweld tegen lesbiennes en transseksuelen.

Nederland wedijvert internationaal al jaren voor gelijke behandeling van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). De deelnemende koploperlanden zullen tijdens deze bijeenkomst ervaringen uitwisselen met VN-lidstaten en met niet-governementele organisaties (NGO’s) uit andere landen om hen te helpen de emancipatie van LBT-vrouwen te bevorderen.

In de Nederlandse benadering betreft gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, ongeacht hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, in essentie mensenrechten. Vandaar de Nederlandse aanpak om via gendergelijkheid ook LHBT-rechten te agenderen

.

Van Bijsterveldt zal in New York verschillende bilaterale gesprekken met hoge vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en van Human Rights Watch voeren om deze integrale aanpak onder de aandacht te brengen. Nederland wil graag bij een dergelijke internationale aanpak behulpzaam zijn

Uitgangspunt bij het Nederlandse Mensenrechtenbeleid is gelijke rechten voor iedereen. In een democratische rechtstaat is het essentieel dat iedereen ongeacht ras, geslacht, seksuele voorkeur, genderidentiteit, godsdienstige of politieke overtuiging, of welk ander onderscheid dan ook, op gelijke voet met medeburgers kan deelnemen aan maatschappij en politiek.

Nederland wijst discriminatie op elke grond af. Een daadkrachtig buitenlandbeleid vereist dat keuzes worden gemaakt. Daarom komt Nederland de komende jaren vooral in het geweer tegen twee vormen van discriminatie bij de bestrijding waarvan ons land de afgelopen tientallen jaren expertise en reputatie opbouwde: discriminatie op basis van seksuele gerichtheid en genderidentiteit én discriminatie op basis van geslacht.

Zie verder:

VN-toespraak van minister Van Bijsterveldt bij CSW.