Terug naar overzicht

Nieuwe projectmanager voor christelijke homo-organisaties

Mariecke van den Berg

kon worden aangenomen dankzij de subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor verschillende projecten die de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kring moeten bevorderen.

De alliantie die deze projecten draagt, bestaat uit vijf christelijke homo-organisaties: LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre.

Project voor vrouwen

Op verschillende terreinen zal worden gewerkt aan een veilige en vrije positie voor christelijke homo’s en lesbiennes, zoals op christelijke scholen en in christelijke geloofsgemeenschappen.

Speciale aandacht zal worden besteed aan de psychosociale positie van christelijke lesbische en biseksuele vrouwen.

‘Het vinden van manieren om de stem van deze groep te laten horen, zie ik als een belangrijke uitdaging’, zegt Mariecke van den Berg. ‘Vaak raakt de positie van gelovige lesbische en biseksuele vrouwen op de achtergrond, óf omdat het in aangelegen discussies vooral over homo’s gaat óf vooral over vrouwen’.

De stuurgroep van de LCC Plus Projecten is verheugd over de komst van Mariecke.

‘Mariecke is de geschikte persoon om werk te gaan maken van de dubbele emancipatie van lesbische en biseksuele gelovige vrouwen. Juist in christelijke kring is dit ook van belang’, zegt Marieke Berting, lid van de stuurgroep namens HolyFemales.nl.

Veilig en vrij

De nieuwe projecten zijn onder de titel ‘Veilig & vrij’ ingediend. Deze twee woorden dragen de projecten.

‘Sociale acceptatie van christelijke homo’s en lesbiennes in hun eigen gemeenschappen en organisaties kan alleen worden gerealiseerd als er tegelijkertijd wordt gewerkt aan hun veiligheid’, aldus Wielie Elhorst, voorzitter van de stuurgroep van de projecten. ‘Dit creëert uiteindelijk een situatie waarin zij werkelijk gelijkwaardig en in vrijheid keuzes kunnen maken die passen bij hun eigen identiteit’.