Terug naar overzicht

Besturenraad doet beroep op Raad van State

Kerndoelen van het onderwijs worden via een Algemene Maatregel van Bestuur aangepast, maar eerst gaat zo’n voorstel naar de Raad van State voor advies. Kabinet en parlement hebben – na een jarenlange intensieve lobby van het COC – al ingestemd met de invoering van het nieuwe kerndoel.

Hellend vlak

In een ultieme poging om de invoering van het nieuwe kerndoel seksuele diversiteit tegen te houden, doet de Besturenraad daarom nu een beroep op de Raad van State.

In de brief brengt de Besturendraad bij de Raad van State onder de aandacht dat de mogelijkheid van scholen om op basis van de levensbeschouwelijke identiteit eigen, van de politieke meerderheid afwijkende inhouden over te dragen op leerlingen, een essentieel kenmerk vormt van onze democratische rechtstaat.

Met haar voorstel de ‘aandacht voor seksuele diversiteit’ op te nemen in de kerndoelen van het onderwijs, bevindt minister Van Bijsterveldt zich volgens de Besturenraad op een ‘hellend vlak’.

Volgens de Besturenraad kan dit leiden tot een aantasting van de onderwijs- en godsdienstvrijheid, omdat het gevaar dreigt dat de politiek zich direct met de inhoud van het bijzonder onderwijs gaat bemoeien.

De Besturenraad hoopt en verwacht dat de Raad het voorstel op dit punt van een krachtig negatief advies zal voorzien.