Terug naar overzicht

Gay en Veilig in Brabant?

Aan het onderzoek werd door 261 LHBT’s uit de regio Den Bosche en de Bommerlerwaard deelgenomen.

Bijna de helft daarvan liet weten in 2011 gediscrimineerd te zijn. 30 procent van hen zelfs minimaal drie keer. Het ging met name om verbale agressie. Ongeveer 6 procent is fysiek of seksueel mishandeld. Vooral mensen die te maken hebben gehad met discriminatie mijden bepaalde situaties en locaties om herhaling van negatieve reacties te voorkomen.

Transgenders krijgen veel te maken met discriminatie en intimidatie. Dit onderzoek bevestigd daarmee het beeld dat transgenders een kwetsbare positie hebben dat ook in andere onderzoeken naar voren is gekomen.

De slachtoffers geven aan vaak geen aangifte te doen van discriminatie, omdat dit volgens hen weinig uit zou halen.

‘Het is schrikken om dit te lezen’, reageert Jeroen Weyers, wethouder van Den Bosch. Volgens hem is er ‘nog veel te winnen’ op het gebied van gelijke behandeling van homo’s.

Het Brabantse PVV-Statenlid Joyce Kardol heeft op grond van dit onderzoek inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om de sociale veiligheid van LHBT’s te bevorderen.

Het is overigens moeilijk in te schatten in hoeverre er nu precies sprake is van structureel anti-LHBT-gedrag. Anitdiscriminatiebureau’s in de regio zeggen namelijk dat het aantal klachten beperkt is.

Zie hier het rapport Gay en Veilig in Brabant?, opgesteld door Ben Rovers van het Bureau Toegepast Veiligheidsonderzoek in opdracht van en met medewerking van COC Noordoost Brabant.

Brabants Dagblad – Reacties op Gay en Veilig in Brabant?.

Zie voor meer informatie ons dossier Veiligheid en discrimatie.