Terug naar overzicht

Belgische LHBT's komen op tegen racisme en xenofobie

‘Als minderheidsgroepen begrijpen we elkaar’, zegt çavaria-woordvoerder Yves Aerts. ‘We kennen de mechanismen van uitsluiting en afwijzing, het gereduceerd worden tot je anders zijn, het beoordeeld worden omwille van je identiteit. En vanuit dat inzicht vinden we het logisch dat we opkomen tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie, en meestrijden voor openheid en respect voor iedereen’.

Unanieme veroordeling racisme em xenofobie

De Vlaamse en Brusselse LHBT-verenigingen kwamen dit weekend bijeen voor de algemene vergadering van hun koepelorganisatie çavaria. De groepen Mikpunt – de groep die de homofobie van het Vlaams Belang in kaart brengt – en Merhaba – actief voor de belangen van allochtone LHBT’s – riepen de aanwezigen op elke vorm van racisme en xenofobie uitdrukkelijk te veroordelen, naar aanleiding van de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. En met succes, zo bleek uit de unanieme steun voor dit initiatief.

Samen tegen discriminatie

De voorbije jaren hebben ook allochtonengroeperingen regelmatig hun steun aan de LHBT-strijd laten blijken. Tijdens een protestactie tegen homo/transfoob geweld in Antwerpen vorig jaar, nam Naima Charkaoui van het Minderhedenforum het woord: ‘Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging’.

Ook recent, toen de spanning tussen de LHBT- en de allochtone gemeenschap leek te stijgen naar aanleiding van enkele uitingen van homo/transfoob geweld, liet de allochtone gemeenschap weten dat ze dit geweld veroordeelde.

Çavaria steunt de allochtone gemeenschap door op deze dag uitdrukkelijk elke vorm van racisme en xenofobie te veroordelen. Op vele terreinen zoals de arbeidsmarkt, de media, het onderwijs en de woningmarkt worden mensen gediscrimineerd vanwege van hun afkomst en/of vanwege van hun seksuele gerichtheid en genderidentiteit. LHBT’s en allochtonen hebben er alle belang bij om samen op te komen tegen racisme, homofobie en transfobie.

Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie

_De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. Die dag herdenken we de slachtoffers van de strijd tegen discriminatie en racisme. Op 21 maart 1960 verzamelde zich in Sharpeville, een zwarte township in Zuid-Afrika, een menigte om vreedzaam te demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten. De politie opende het vuur op de manifestanten en doodde 69 demonstranten. Na de afschaffing van de Apartheid zou Zuid-Afrika de eerste staat ter wereld worden die de rechten van LHBT’s inschreef in de Grondwet_.