Terug naar overzicht

Hulpverlener Different overgeplaatst

SBS stuurde een man – die zich voordeed als een christen die zich ‘niet prettig voelt’ met zijn homoseksualiteit – naar de Different-vestiging in Barneveld met de vraag hem te genezen van zijn homoseksualiteit.

De Different-hulpverlener zei dat homoseksualiteit ‘niet is zoals God je gemaakt heeft’. Hij presenteerde zichzelf als ‘ervaringsdeskundige’ en als ‘bewijs’ dat de Different-therapie ‘verandering’ kan brengen, want de hulpverlener is inmiddels met een vrouw getrouwd en heeft kinderen.

Directeur Henk van Rhee erkent dat de Different-hulpverlener zich ‘zakelijker en professioneler had moeten opstellen’ door bijvoorbeeld ‘niet te gaan preken dat God mannetjes en vrouwtjes heeft gemaakt’. Van Rhee verklaart dat door te zeggen dat Tot Heil des Volks een ‘orthodox-christelijke instelling’ is, maar dat zegt volgens Van Rhee niets over de Different-therapie. ‘Wat deze medewerking zegt, is iets wat nog valt onder het oude regime’, zegt Van Rhee.

De hulpverlener zal worden aangesproken op zijn aanpak, aldus Van Rhee. Hij zal in de toekomst niet langer worden ingezet in het GGZ-traject. ‘Deze medewerker heeft vooral pastorale kwaliteiten’, volgens Van Rhee. ‘Hij zal in de toekomst daarop worden ingezet en niet langer in het GGZ-traject’.

Van Rhee zegt dat de SBS-opnamen dateren van vorig jaar, ‘voor de veranderingsslag die wij op last van de inspectie hebben doorgevoerd’.

Over het advies van de Different-hulpverlener aan de Undercover-medewerker om tegenover de huisarts te verdoezelen dat een verwijzing gevraagd wordt vanwege de ‘worsteling met homo-gevoelens’ en te zeggen dat het iets met ‘seksuele identiteit’ te maken heeft, zegt Van Rhee dat cliënten van Different het vaak ‘uit schaamte’ lastig vinden om tegenover de huisarts over hun homoseksuele gevoelens te beginnen.

Maar volgens Van Rhee kun tegen je huisarts heel goed de internationaal erkende DSM4-terminologie gebruiken en dan ‘spreek je over je seksuele identiteit waar je een probleem mee hebt’. Volgens Van Rhee heeft dat ‘niks met sjoemelen of liegen te maken’.

Mogelijk verwijst Van Rhee hier naar ‘egodystone homoseksualiteit’ (EDH), een DSM-categorie voor psychische problemen vanwege ‘ongewenste homoseksualiteit’. Saillaint punt is echter dat die categorie nog wel in DSM3 stond, maar in DSM4 geschrapt is. Bovendien werd ook in DSM3 uitdrukkelijk gesteld dat homoseksualiteit als zodanig geen geestesziekte is, maar dat cliënten wel psychische problemen kunnen krijgen vanwege externe of geïnternaliseerde homofobie. Daarbij kan de afwijzing van ‘homo-gevoelens’ vanwege godsdienstige overtuigingen een rol spelen. Dat kan enkel betekenen dat een professionele psychotherapeut ook die godsdienstige overtuigingen in de behandeling ter discussie stelt.

Volgens Van Rhee zegt in een reactie in het Radio 1 Journaal dat in de SBS-uitzending ‘wel honderd geknipt is’ om een vertekend beeld van de Different-therapie te geven. Van Rhee zegt dat ‘de echte werkelijkheid over Different’ terug te vinden is in het inspectierapport van begin dit jaar.

COC Nederland dringt er op grond van de SBS-uitzending bij minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg op aan direct een einde te maken aan de vergoedingen van zorgverzekeraars de Different-therapie.

Zie verder ons dossier Different.