Terug naar overzicht

Bescherming LHBT-asielzoekers uit Irak blijft onvoldoende

Waar LHBT’s uit Irak nu worden beschouwd als een ‘risicogroep,’ wil minister Leers hen voortaan beschouwen als ‘kwetsbare minderheidsgroep’.

Volgens het COC lijken deze categorieën sterk op elkaar en biedt de nieuwe categorie slechts beperkte extra bescherming. Het COC pleit er voor om in het geheel geen LHBT-asielzoekers meer terug te sturen naar Irak, omdat deze groep systematisch wordt blootgesteld aan onmenselijke behandeling. Een soortgelijk beleid geldt al voor LHBT’s uit Iran die in ons land asiel vragen.

Minister Leers schrijft dinsdag 20 maart in antwoord op Kamervragen van D66 dat hij met ‘afschuw’ heeft kennisgenomen van de berichten over gewelddadige wraakacties tegen homoseksuelen in Irak.

‘Het is positief dat de minister de ernst van de situatie voor LHBT’s in Irak onderkent’, stelt COC-voorzitter Vera Bergkamp in een reactie. ‘Nu is het zaak dat hij deze groep asielzoekers ook het hoogste beschermingsniveau aanbiedt en ze niet meer terugstuurt naar Irak’.

Het COC wil verder dat de regering een nieuw ambtsbericht opstelt over Irak, dat recht doet aan de situatie van LHBT’s. Volgens het huidige ambtsbericht is er slechts sprake van ‘een sociaal taboe’ op homoseksualiteit in Irak. Asielverzoeken worden beoordeeld op grond van deze ambtsberichten, waarin de mensenrechtensituatie in een land wordt beschreven.

Totdat een nieuw ambtsbericht is opgesteld zouden er geen LHBT’s meer naar Irak moeten worden uitgezet, vindt het COC. Naar schatting van het COC lopen momenteel tussen de vijf en vijftien LHBT-asielzoekers uit Irak het risico om te worden uitgezet.

Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch (HRW) en Iraqi Refugee Assistance Project (IRAP) stuurden de Nederlandse regering op 8 maart j.l. een brandbrief over de situatie van LHBT’s in Irak. Sindsdien komen tal van berichten naar buiten over een terreur- en moordcampagne tegen LHBT’s en zogenaamde emo’s