Terug naar overzicht

Kamerdebat Iraakse LHBT-asielzoekers krijgt vervolg

De hele oppositie – inclusief ChristenUnie en SGP – stelde minister Leers kritische vragen over de positie van Iraakse LHBT-asielzoekers.

Minister Leers deed in het debat over de positie van Iraakse LHBT-asielzoekers een aantal toezeggingen. Zo komt er vóór de zomer een thematisch ambtsbericht over LHBT’s in Irak. Als daaruit blijkt dat er sprake is van een systematische vervolging van LHBT’s in Irak, dan is de minister in beginsel bereid de bescherming van deze groep asielzoekers te verhogen tot een categorie vergelijkbaar met die van LHBT-asielzoekers uit Iran. Precies de bescherming waar het COC op aandringt voor Iraakse LHBT-asielzoekers.

Verder beloofde de minister dat hij tot de zomer als er uitzettingen van Iraakse LHBT’s aan de orde zijn, deze gevallen individueel nauwkeurig zal bekijken. Daarmee zat de minister op de lijn van de VVD. Ook die partij was kritisch, maar wil individuele toetsing van de asielzoekers behouden.

D66-Kamerlid Schouw – die duidelijk het voortouw in het debat nam – drong echter aan op een uitzetmoratorium voor alle Iraakse LHBT-asielzoekers totdat het thematische ambtsbericht in mei of juni klaar is. D66 kreeg daarvoor steun van ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP.

Vandaar dat D66 een vervolgdebat heeft aangevraagd om een motie in te dienen waarin minister Leers gevraagd wordt een moratorium op de uitzetting van alle Iraakse LHBT-asielzoekers in te stellen. Dat debat en de stemming over de motie is volgende week.

Zie ook:

Bescherming LHBT-asielzoekers uit Irak blijft onvoldoende

Oppositie: Zet homoasielzoeker uit Irak niet uit

COC: Geen homoseksuele asielzoekers terugsturen naar Irak