Terug naar overzicht

‘LHBT's moeten zichtbaar zichzelf kunnen zijn’

Uit het SCP-rapport blijkt dat veel LHBT’s hun gedrag aanpassen om maar geaccepteerd te worden. Zo zegt 60 procent van de LHBT’s hun partner op straat niet aan te raken, om negatieve reacties te voorkomen. LHBT’s mijden het onderwerp homoseksualiteit in het onderwijs, de familie, de sport en op het werk.

Hand in hand over straat

‘Als je niet hand in hand met je partner over straat kan, dan is er nog altijd iets fundamenteel mis met de acceptatie in Nederland’, stelt COC-voorzitter Bergkamp. ‘Voor hetero’s is hand in hand lopen iets volstrekt vanzelfsprekends, maar dat geldt helaas niet voor lesbiennes en homo’s’.

Bergkamp roept de regering op om een intensief LHBT-emancipatiebeleid te (blijven) voeren. Het is volgens haar een basistaak van de overheid om de veiligheid van LHBT’s te garanderen en gelijke behandeling te bevorderen.

Ook doet de COC-voorzitter een beroep op de Nederlandse bevolking om zich in te zetten voor LHBT-emancipatie: ‘Zeg er wat van als ‘homo’ weer eens als scheldwoord valt en leg aan je kinderen uit dat er niets mis mee is om homo of transgender te zijn’.
‘LHBT's moeten zichtbaar zichzelf kunnen zijn’
Uit het SCP-onderzoek blijkt dat veel LHBT’s in de publieke ruimte te maken krijgen met negatieve reacties: 29 procent van de mannen maakte dat in het afgelopen jaar mee en 23 procent van de vrouwen.

De suïcidecijfers liggen hoog: bijna de helft van de lesbische vrouwen en homoseksuele mannen heeft wel eens aan zelfmoord gedacht, tegen 8 procent van de algemene bevolking.

Biseksuelen zijn veel minder vaak open over hun seksuele voorkeur dan homoseksuelen; zo is 97 procent van de homoseksuele mannen tegenover ten minste één andere persoon open en maar 50 procent van de biseksuele mannen.

Meer dan niet-religieuze homo’s hebben christelijke homo’s moeite met hun geaardheid. Een op de vijf gereformeerde homo’s zou graag zijn of haar seksuele geaardheid willen veranderen. Bij hervormden is dat 17 procent en bij rooms-katholieken 14 procent. Dat christelijke homo’s meer moeite hebben met hun geaardheid, komt volgens het SCP door de geringe acceptatie van homoseksualiteit in met name orthodox-christelijke kringen.

Homoseksuele studenten in het mbo hebben meer last van pesterijen en bedreigingen dan homoseksuele hbo’ers en studenten aan de universiteit. Ook de aard van de incidenten is zwaarder. Dat komt volgens de SCP vermoedelijk doordat de mbo’ers jonger zijn dan de anderen. Ook docenten in het mbo die vallen op seksegenoten hebben het moeilijker hebben dan hun heteroseksuele collega’s. Op het mbo kreeg 12 procent van hen te maken met een of andere vorm van geweld, bijna twee keer zoveel als hun heteroseksuele collega’s.

Als gunstige tekenen van LHBT-acceptatie noemt het SCP het feit dat verreweg de meeste lesbische vrouwen en homoseksuele mannen open zijn over hun seksuele voorkeur. Ook accepteert 92 procent van de moeders en 86 procent van de vaders van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen de voorkeur van hun kind.

Zie het SCP-rapport ‘Niet te ver uit de kast’.