Terug naar overzicht

Beierse kerk staat samenwonen homoseksuele predikanten toe

In de Synodevergadering stemden 108 gedelegeerden voor het besluit, 15 waren tegen en 3 onthielden zich van stemming.

Eis is dat de verbintenis officieel geregistreerd is en dat het kerkbestuur, de deken, de bisschop en het landelijke kerkbestuur met de samenlevingsvorm instemmen. Verder mag de relatie geen afbreuk doen aan de ‘voorbeeldfunctie van huwelijk en gezin’.

Synodelid Martin Pflaumer, voorzitter van een groep Bijbelgetrouwe christenen, droeg aan dat het ambt van predikant volgens de kerk alleen beoefend kan worden door personen ‘die ongehuwd zijn of volgens het burgerlijk recht in de echt als man en vrouw leven’.

Namens De piëtistische gemeenten binnen de Evangelisch-Lutherse Kerk droeg prof. Wolf-Ewald Büttner aan dat alleen huwelijk en gezin van een man en een vrouwe een voorbeeldfunctie kunnen hebben. Maar dat bezwaar tegen het voorstel werd afgewezen.