Terug naar overzicht

Politieke verlanglijst van de SGP voor gedoogsteun

Voor het onderzoek van het Nederlands Dagblad werden zo’n 185 lokale SGP-politici aangeschreven, 110 van hen vulden de enquête in.

Uit het onderzoek komt duidelijke steun voor de opstelling van de SGP in Tweede en Eerste Kamer naar voren. Met de stelling ‘Het is terecht dat de SGP het kabinet informeel gedoogt; dit is een prima regering’, is 77 procent van de ondervraagden het eens. Ook vindt bijna 90 procent dat de opstelling van de landelijke SGP niet ten koste gaaat van het getuigend spreken.

Maar een minderheid (17,8 procent) is wel van mening dat de SGP zich te gemakkelijk leent voor steun aan het kabinet-Rutte, omdat er te rond ethische kwesties hooguit stilstand is bereikt.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim 65 procent van de SGP-raadsleden en -wethouders van mening is dat door het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie, de positie van de SGP als informele gedoger van het kabinet sterker is geworden. En daar mag van ruim driekwart van de SGP’ers ook meer tegenover staan dan tot nu toe – aan vooral stilstand als het gaat om ethische kwesties – is binnengehaald.

De lokale SGP-politici mochten uit een lijst met zes mogelijkheden twee onderwerpen kiezen die zij het liefst gerealiseerd zouden zien in ruil voor gedoogsteun van de SGP aan het kabinet-Rutte.
Politieke verlanglijst van de SGP voor gedoogsteun
Ethische kwesties blijken daarbij favoriet te zijn.

Het favoriete onderwerp is aanscherping van de abortus- en euthanasiewetgeving. Daar kiest bijna zestig procent van de lokale SGP’ers voor.

Daarna volgt met bijna 45 procent ‘een ruime onderwijsvrijheid, inclusief de vrijheid voor een eigen personeelsbeleid’. Dat laatste is jargon voor de vrijheid voor christelijke scholen om bijvoorbeeld een docent te mogen ontslaan die een homoseksuele relatie is aangegaan.

Die politieke wens telt zelfs zwaarder dan verdere inperking van het aantal koopzondagen (29,8 procent) en het ontzien van kwetsbaren, chronisch zieken en gehandicapten bij nieuwe bezuinigingen (24 procent). Wettelijke bescherming voor weigerambtenaren staat met 22 procent op de vierde plaats.

De SGP-achterban is verdeeld over verdere bezuinigingen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Bijna de helft van de locale SGP’ers zou het, gezien de omvang van het begrotingstekort, terecht vinden dat er ook verder op dit budget wordt bezuinigd. De PVV wil dat graag, maar SGP-partijleider Kees van der Staaij wees onlangs verdere bezuinigingen juist af.

SGP-partijleider Kees van der Staaij zei in het Radio 1-Journaal het logisch te vinden dat zijn achterban met vooral immateriële zaken komt. Maar hij verwacht niet dat dit de onderwerpen zijn waarop politieke uitruil zal plaatsvinden, want ‘zo werkt het niet’. Wel ziet Van der Staaij de resultaten van het onderzoek als een aanmoediging om vooral bij de immateriële onderwerpen het eigen geluid te laten horen.

Maar ‘alleen financieel op orde op zaken stellen, is niet genoeg’, stelde Van der Staaij tijdens de Algemene Vergadering van de SGP afgelopen zaterdag in Hoevelaken. ‘Voor onze constructieve houding richting het kabinet is het essentieel dat dreigende ethische verslechteringen achterwege blijven’. Als voorbeeld daarvan noemt Van der Staaij ondermeer het inperken van de ruimte voor ‘gewetensbezwaarde trouwambtenaren’.

Zie ook:

Trouw – SGP zet zondagsrust en medisch-ethische wetten op lijstje voor Rutte