Terug naar overzicht

2011: Meer meldingen homodiscriminatie in provincie Utrecht

Procentueel gezien steeg het aantal meldingen van homodiscriminatie van rond de 4,5 procent van het aantal meldingen, naar 6,5 procent. Van de 39 meldingen in 2011 hadden er 23 betrekking op incidenten in de gemeente Utrecht. Ook was er een opvallende toename van het aantal discriminatiemeldingen die betrekking hadden op incidenten in de openbare ruimte. Art.1 Midden Nederland registreerde een verdubbeling ten opzichte van 2011.

Art.1 Midden Nederland heeft in 2011 in het totaal 596 gevallen van vermeende discriminatie geregistreerd. Traditioneel gaan de meeste meldingen over discriminatie op grond van etnische afkomst, alhoewel er in 2011 een opvallende daling heeft plaatsgevonden (van 40 naar 30 procent van de meldingen). Meldingen van rassendiscriminatie hebben betrekking op alle terreinen in de samenleving. Bijna de helft van alle meldingen hebben betrekking op de arbeidsmarkt.

Art.1 Midden Nederland is sinds 2009 het Anti Discriminatie Bureau in de provincie Utrecht en behandelt in opdracht van alle 26 provinciegemeenten discriminatieklachten van burgers. Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, kan daarvan melding maken bij Art.1 Midden Nederland. Samen met de melder bekijkt de klachtenconsulent van Art.1 Midden Nederland naar het probleem. In veel gevallen worden zaken opgelost door bemiddeling en emotionele ondersteuning. In enkele gevallen worden ook juridische procedures gestart. Art.1 Midden Nederland rapporteert elk jaar aan alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Naast de behandeling van klachten besteedt Art.1 Midden Nederland veel aandacht aan preventie van discriminatie o.a door voorlichting op scholen, expertmeetings, openbare debatten, en gevraagd en ongevraagde adviezen aan overheden en bedrijven.