Terug naar overzicht

Ontmoeting effectief middel voor homo-acceptatie

Ruim 90 procent van de deelnemers ervaren De Dialoog daarbij als een goede manier om over homoseksualiteit te praten; een ruime meerderheid (60 procent) geeft verder aan dat met name de ontmoetingen met een homoseksuele man of lesbische vrouw en persoonlijke verhalen veel indruk maken.

En de effecten zijn er niet alleen bij de groep die uitgesproken negatief dacht over homoseksualiteit, bijna de helft (45 procent) van de deelnemers aan een dialoogbijeenkomst geeft aan positiever te zijn gaan denken over het onderwerp.

Sociale acceptatie

De acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) is bij met name etnische minderheden en orthodox-religieuze groepen in Nederland veelal problematisch.

Daarom heeft De Dialoog onder eerstgenoemde groep een eerste verkenning naar de effecten van een (serie van) dialoogbijeenkomst(en) uitgevoerd.

Bij veel deelnemers blijkt de uitwisseling, het gesprek dat je met elkaar voert, het luisteren, het respect tonen voor andere belevingswerelden, kennis opdoen over het onderwerp en de ontmoetingen met het ‘onbekende’ een onvergetelijke indruk achter te laten.

In combinatie met een positieve ervaring komt met een dialoogbijeenkomst het vergroten van sociale acceptatie van homoseksualiteit dan ook een stuk dichterbij.

Nog nooit een homo ontmoet

De Dialoog maakt sinds 2001 homoseksualiteit bespreekbaar in diverse kring.

Een voorbeeld is een dialoogbijeenkomst in Amsterdam Nieuw-West in het najaar van 2011. De aanwezige vrouwen – met een veelal multiculturele achtergrond – gaven aan erg geraakt te zijn door het verhaal van een aanwezige lesbienne en zijn veel soepeler naar homoseksualiteit gaan kijken.